"Sihtfinantseerimine" projekt SF0180078s08
SF0180078s08 "Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine (1.01.2008−31.12.2013)", Mare Koit, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond.
SF0180078s08
Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine
Development and implementation of formalisms and efficient algorithms of natural language processing for the Estonian language
1.01.2008
31.12.2013
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus50,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.20081 822 500,00 EEK (116 478,98 EUR)
01.01.2009−31.12.20091 680 096,00 EEK (107 377,71 EUR)
01.01.2010−31.12.20101 523 900,00 EEK (97 394,96 EUR)
01.01.2011−31.12.2011101 290,00 EUR
01.01.2012−31.12.2012101 290,00 EUR
01.01.2013−31.12.2013101 290,00 EUR
625 121,65 EUR

Taotletava projekti eesmärk on töötada välja eesti keele arvutitöötluseks sobivad, teoreetiliselt põhjendatud formalismid ja algoritmid erinevatel keeletasanditel, lähtudes varasemate uuringute tulemustest. Analüüsitakse ja modelleeritakse eesti keele muutusi leksikonitasandil, et tagada keele arvutitöötluse vahendite toimetulek tegeliku keelekasutusega. Uuritakse lause süvastruktuuri esitamise formalisme, et pindanalüüsilt üle minna süvaanalüüsile, ning lausete ja sidustekstide semantilise esituse konstrueerimiseks vajalikke kontseptuaalseid ja formaalseid vahendeid, mis sobiksid eesti keelele. Uuritakse intelligentsete kasutajaliideste loomise teoreetilisi probleeme ja suhtluse sujuvuse tagamise vahendeid eesti keeles. Selgitatakse masintõlke strateegiaid ja formalisme, mis oleksid optimaalsed vaba sõnajärje ja rikka morfoloogiaga lähte- ja/või sihtkeele puhul. Projekti tulemused aitavad tõhustada eesti keele keeletehnoloogilise toe loomist.
The goal of the proposed project is to develop theoretically sound formalisms and algorithms for various levels of language that would be suitable for the computational processing of the Estonian language. The linguistic changes of the Estonian language will be analysed and modelled on the lexical level to guarantee that the tools of the computational processing of the language cope with the actual language use. The formalisms for representing the deep structure of the sentence will be studied in order to move from surface analysis to deep analysis; various conceptual and formal means for the semantic representation of individual sentences, as well as the discourse, will be assessed as to their applicability to the Estonian language. The theoretical problems of dialogue modelling will also be studied. The strategies and formalisms of machine translation best suited in the case of a source and/or target language with free word order and rich morphology will be determined.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Mare KoitdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013

Põhitäitjad (14)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Olga Gerassimenkomagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2011−31.12.2013
Tiit HennostedoktorikraadEST / ENG01.08.2008−31.12.2013
Päivi Kristiina JokinendoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Heiki-Jaan KaalepdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Neeme Kahuskmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Kaarel KaljuranddoktorikraadEST / ENG01.03.2008−31.12.2009
Erkki LuukdoktorikraadEST / ENG01.01.2010−31.12.2012
Krista MihkelsdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2013
Kadri MuischnekdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Kaili MüürisepdoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00) Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Tiit RoosmaadoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Andriela RääbisdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2013
Maarika TraatdoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool, Teadur (1,00) Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool, Teadur (1,00)EST / ENG01.01.2010−31.12.2010
Haldur ÕimdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2013

Täitjad (27)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
1 2 >
Liina Eskormagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Mark FišeldoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Olga Gerassimenkomagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Olga Gerassimenkomagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−01.01.2013
Indrek JentsonEST / ENG01.01.2008−01.01.2013
Riina KasterpaluEST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Kirsi LaanesoomagistrikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2013
Krista LiinmagistrikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Erkki LuukdoktorikraadTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00) Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2009−31.12.2012
Erkki LuukdoktorikraadEST / ENG01.01.2009−01.01.2009
Krista MihkelsdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Krista MihkelsdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−01.01.2013
Helen Nigolmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Anni OjaEST / ENG01.01.2010−31.12.2013
Siim OrasmaadoktorikraadEST / ENG01.01.2008−01.01.2013
Siiri PärksondoktorikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2013
Anton RagnimagistrikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Andriela RääbisdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2012
Andriela RääbisdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−01.01.2009
Raul SirelmagistrikraadEST / ENG01.01.2008−01.01.2013
Margus TreumuthdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2011
Kristel UiboaeddoktorikraadEST / ENG01.01.2010−31.12.2013
Maret ValdisooEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Eola ValdredoktorikraadTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, doktorant (1,00) Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, doktorant (1,00)EST / ENG01.01.2011−31.12.2013
Kadri Varemagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2010−31.12.2013
Kaarel Veskismagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2013
Kadri VidermagistrikraadEST / ENG01.01.2009−31.12.2011

Projektiga seotud tööjõud (3)

IsikKraadAsutusAmetKoormusKoormus väljaspoolOsalemise periood
ProjektisKoormus väljaspool
Päivi Kristiina JokinenTartu Ülikool, külalisprofessor0,501.01.2008−31.12.2013
Tarmo VainoTartu Ülikool, programmeerija0,301.01.2008−31.12.2013
Urve TalvikTartu Ülikool, asjaajamiskorralduse spetsialist0,101.01.2008−31.12.2013
Projektid
Projekt
EKKM09-104; "Tartu ülikooli süstemaatilise netiallkeelte korpuse koostamine"; Tiit Hennoste;
EKKTT06-11; "Lihtlause semantiline analüüs"; Haldur Õim;
EKKTT06-18; "Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid"; Tiit Roosmaa;
EKKTT07-21; "TÜ eesti keele tesauruse (eesti wordneti) täiendamine"; Heili Orav;
EKKTT09-57; "Intelligentne kasutajaliides andmebaasidele"; Mare Koit;
EKKTT09-61; "Tartu ülikooli eesti kõnekeele audio- ja videokorpuse kogumine ja otsingutarkvara loomine"; Tiit Hennoste;
EKKTT09-63; "Lihtlause semantiline analüüs 2"; Haldur Õim;
EKKTT09-64; "Masintõlge 2"; Heiki-Jaan Kaalep;
EKKTT09-67; "Eesti keele sõltuvusgrammatika arendamine ja osaliselt mittekorrektse eestikeelse teksti morfoloogiline ühestamine ja süntaktiline analüüs"; Tiit Roosmaa;
EKT10; "Eesti Keeleressursside Keskus"; Kadri Vider;
EKT11; "Uued ressursid masintõlkes "; Heiki-Jaan Kaalep;
EKT12; "Semantika vahendid eesti keelele"; Neeme Kahusk;
EKT2; "Eesti Wordnet'i täiendamine"; Heili Orav;
EKT5; "Eestikeelse dialoogi pragmaatika analüsaator"; Mare Koit;
EKT7; "Vahendid teksti mitmekihiliseks märgendamiseks (rakendatuna Koondkorpusele)"; Kadri Muischnek;
EKT8; "Suulise eesti keele audiovisuaalse suhtluskorpuse kogumine ja päringusüsteemi arendamine."; Tiit Hennoste;
EMP160; "Saami-Eesti keeletehnoloogia-alane koostöö: sarnased keeled, ühesugune tehnoloogia"; Heiki-Jaan Kaalep;
ETF7503; "Suhtlusstrateegiad suhtlusmudelis: eestikeelse dialoogi modelleerimine arvutil"; Mare Koit;
ETF8558; "Eestikeelse spontaanse dialoogi struktuuri loomise keelelised vahendid"; Andriela Rääbis;
EXCS; "Arvutiteaduse tippkeskus - EXCS"; Tarmo Uustalu;
MMTAT08077R; "Ühine Keeleressurrsside- ja tehnoloogia Infrastruktuur (CLARIN)"; Tiit Roosmaa;
MMTAT11102; "META-NORD - Euroopa avatud lingvistilise infrastrukuuri Balti- ja Põhjamaade haru"; Kadri Vider;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Rinaldi, F.; Kappeler, T.; Kaljurand, K.; Schneider, G.; Klenner, M.; Clematide, S.; Hess, M.; von Allmen, J.-M.; Parisot, P.; Romacker, M.; Vachon, T. (2008). OntoGene in BioCreative II. Genome Biology, 9 (2), S13.10.1186/gb-2008-9-s2-s13.
Rinaldi, F.; Schneider, G.; Kaljurand, K.; Hess, M. (2008). Dependency-Based Relation Mining for Biomedical Literature. Proceedings of LREC 2008: LREC 2008; Marrakech; Morocco; May 2008. 1−5.
Gerassimenko, Olga; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista (2010). Direktiivsed aktipaarid eestikeelsetes infodialoogides ja nende automaatne tuvastamine. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 6 (67−86).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Luuk, E. (2010). Nouns, verbs and flexibles: implications for typologies of word classes. Language Sciences, 32, 349−365.10.1016/j.langsci.2009.02.001.
Luuk, Erkki; Luuk, Hendrik (2011). The redundancy of recursion and infinity for natural language. Cognitive Processing, 12 (1), 1−11.10.1007/s10339-010-0368-6.
Luuk, E. (2010). Struktuuride nimisõna/verb ja lingvistiline predikaat/argument evolutsioon. Keel ja Kirjandus, 6, 407−418.
Luuk, E. (2010). Linguistic arguments probably antedate linguistic predicates. In: The evolution of language (230−237).. New Jersey etc.: World Scientific.
Luuk, E. (2009). The noun/verb and predicate/argument structures. Lingua, 119 (11), 1707−1727.10.1016/j.lingua.2009.02.009.
Luuk, E. (2009). The noun/verb and predicate/argument structures. Tartu: Tartu University Press.
Luuk, E. (2008). Semantilised tasandid ja semantilised primitiivid. Keel ja Kirjandus, 12, 949−967.
Luuk, E.; Luuk, H. (2008). Evolutionary framework for the language faculty. Evolution of Language. Proceedings of the 7th International Conference (EVOLANG7): 7th International Conference Evolution of Language; Barcelona, Spain; 12-15 March, 2008. Ed. Smith, A.D.M.; Smith, K.; Cancho, R. New Jersey etc: World Scientific Publishing Co, 203−210.
Luuk, E.; Luuk, H. (2008). On certain core properties of the language faculty: an analysis of embedding, recursion and conceptual embedding. Language, Communication & Cognition: Book of Synopses: Language, Communication & Cognition; Brighton; 04-08.08.2008. 23.
Kaalep, H.-J.; Muischnek, K. (2010). The variability of multi-word verbal expressions in Estonian. Language Resources and Evaluation, 44, 115−135.
Fishel, Mark; Kaalep, Heiki-Jaan (2010). CorporAl: a Method and Tool for Handling Overlapping Parallel Corpora. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 94, 67−76.
Kaalep, Heiki-Jaan (2010). Mitmuse osastav eesti keele käändesüsteemis. Keel ja Kirjandus, 2, 94−111.
Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri; Uiboaed, Kristel; Veskis, Kaarel (2010). The Estonian Reference Corpus: its composition and morphology-aware user interface. The Fourth International Conference HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES : THE BALTIC PERSPECTIVE, Riga, Latvia, October 7-8, 2010. IOS Press, [ilmumas].
Kaalep, H.-J.; Muischnek, K. (2009). Eesti keele püsiühendid arvutilingvistikas: miks ja kuidas. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 5, 157−172.
Kaalep, H.-J. (2009). Kuidas kirjeldada lühikest sisseütlevat kasutusandmetega kooskõlas? Keel ja Kirjandus, 6, 411−425.
Kaalep, H.; Mikk, J. (2008). Creating specialised dictionaries for foreign language learners: a case study. International Journal of Lexicography, 21 (4), 369−394.10.1093/ijl/ecn017.
Kaalep, H.-J.; Mikk, J. (2008). Põhikooli ainesõnastikud. Keel ja Kirjandus, 10, 790−802.
Fishel, M.; Kaalep, H.-J. (2008). Experiments on Processing Overlapping Parallel Corpora. Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation: Marrakech, Morocco; 28.-30.05.2008. Marrakech, Morocco,.
Kaalep, H.-J.; Muischnek, K. (2008). Multi-Word Verbs of Estonian: a Database and a Corpus. Proceedings of the LREC Workshop Towards a Shared Task for Multiword Expressions: Marrakech; Morocco; 1. juuni 2008. 23−26.
Sahkai, H.; Muischnek, K. (2010). Between idiomatic expressions and auxiliary constructions: problems of classification of estonian complex predicates. Societas Linguistica Europaea 43rd Annual Meeting. Book of Abstracts: Societas Linguistica Europaea 43rd Annual Meeting; Vilnius University, Vilnius; 2.-5. September 2010. Ed. Cornillie, B.; Kardelis, V.; Usoniene, A. Vilnius: Vilniaus universitetas, 165−166.
Muischnek, K.; Sahkai, H. (2009). Using collocation-finding methods to extract constructions and to estimate their productivity. Workshop on extracting and using constructions in NLP. SICS Technical Report T2009:10: Workshop on extracting and using constructions in NLP. NODALIDA workshop, 14. mai 2009, Odense, Taani. Ed. Magnus Sahlgren ja Ola Knutsson. 22−27.
Muischnek, K. (2008). Idiosyncracy or regularity: are there any determing the choice of a verb in support verb constructions? Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages: Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages. 29.05-1.06. 2008. University of Tartu, Estonia. Tartu, Estonia: Tartu University Press, 69−70.
Traat, M. (2009). Information Structure in a Formal Framework: Unification-Based Combinatory Categorial Grammar. In: Gelbukh, Alexander (Ed.). Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (28−40).. Springer. (Lecture Notes in Computer Science / Theoretical Computer Science and General Issues).10.1007/978-3-642-00382-0_3.
Traat, M. (2008). Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010). Väino Klaus, Joel Sang (Toim.). (221−225).. Tallinn: SA Kultuurileht.
Kerner, Kadri; Orav, Heili; Parm, Sirli (2010). Growth and Revision of Estonian WordNet. Principles, Construction and Application of Multilingual Wordnets. Proceeding of the 5th Global Wordnet Conference: 5th Global Wordnet Conference; Mumbai, India; 31.jaanuar-4.veebruar 2010. Ed. Bhattacharyya, P.; Fellbaum, Ch.; Vossen, P. Mumbai, India: Narosa Publishing House, 198−202.
Kerner, Kadri; Orav, Heili; Parm, Sirli (2010). Semantic Relations of Adjectives and Adverbs in Estonian WordNet. LREC 2010 Proceedings: LREC 2010, Malta, Valetta, 17.-23. mai 2010. ELRA, 33−37.
Kerner, K. (2008). Proposing Some Methods of Improving Word Sense Disambiguation for Estonian Language. Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference: Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference; Hungary, Szeged; 22. jaanuar - 25. jaanuar 2008. Ed. A. Tanacs; D. Csendes; V. Vincze; C. Fellbaum; P. Vossen. University of Szeged, Department of Informatics, 229−239.
Fishel, M.; Kirik, H. (2010). Linguistically Motivated Unsupervised Segmentation for Machine Translation. In: Proceedings of the International Conference on Language Resouces and Evaluation (1741−1745).. ELRA.
Fishel, M. (2009). Deeper than Words: Morph-based Alignment for Statistical Machine Translation. Proceedings of PacLing 2009: PacLing 2009, Sapporo, Jaapan, 1.-4. september 2009. University of Hokkaido, 6.
Fishel, M.; Nivre, J. (2009). Voting and Stacking in Data-Driven Dependency Parsing. Proceedings of the 17th Nordic Conference on Computational Linguistics NODALIDA'2009: 17th Nordic Conference on Computational Linguistics NODALIDA'2009; Odense, Denmark; 14-16 May 2009.
Samuelsson, Y.; Täckström, O.; Velupillai, S.; Eklund, J.; Fishel, M.; Saers, M. (2008). Mixing and Blending Syntactic and Semantic Dependencies. Proceedings of the International Conference on Natural Language Learning CoNLL'2008: Manchester, UK. Ed. Clark, A.; Toutanova, K. 248−252.
Fishel, Mark (2010). Simpler is Better: Re-evaluation of Default Word Alignment Models in Statistical MT. Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation: The 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation; Tohoku University, Sendai, Japan; November 4th-7th, 2010. Waseda University Library Institutional Repository, 381−388.
Kirik, H.; Fishel, M. (2008). Modelling Linguistic Phenomena with Unsupervised Morphology for Improving Statistical Machine Translation. Proceedings of the workshop on Unsupervised Methods in NLP (hosted at SLTC'08): Stockholm, Sweden; 20-21 November 2008.
Liin, K. (2009). Komavigade tuvastaja. Eslon, P.; Õim, K. (Toim.). Korpusuuringute metodoloogia ja märgendamise probleemid (99−114).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised).
Müürisep, K.; Nigol, H. (2009). Shallow parsing of transcribed speech of Estonian and disfluency detection. In: Vetulani, Z.; Uszkoreit, H. (Ed.). Human Language Technology. Challenges of Information Society (165−177).. Springer-Verlag. (Lecture Notes in Artificial Intelligence).
Lindström, L.; Müürisep, K. (2009). Parsing corpus of Estonian dialects. Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop Constraint Grammar and robust parsing, 8: NODALIDA 2009 workshop Constraint Grammar and robust parsing, Odense, Taani; 14.05.2009. Ed. Bick, E.; Hagen, K.; Müürisep, K.; Trosterud, T. Tartu: Tartu University Library,. (NEALT Proceedings Series).
Müürisep, K.; Nigol, H. (2008). Where Do Parsing Errors Come From: The Case of Spoken Estonian. In: Sojka, P.; Horak, A.; Kopecek, I.; Karel, P. (Ed.). Text, Speech and Dialogue (161−168).. Springer-Verlag. (Lecture Notes in Computer Science).10.1007/978-3-540-87391-4_22.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Vider, K.; Kahusk, N.; Taremaa, P. (2008). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies Procedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies; Kaunas, Lithuania; 4-5. okt. 2007. Ed. Cermak, F.; Marcinkeviciene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 211−218.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2008). Towards Better Parsing of Spoken Estonian. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies. Proceedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas, Lithuania, October 4-5, 2007. Ed. Čermak, F.; Marcinkevičiene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 205−210.
Oja, Anni; Simm, Jaak (2008). Knowledge communication in rate.ee, a web picture-rating community. International Journal of Web Based Communities, 4, 523−538.
Oja, Anni (2008). Choosing language in Internet conversations between Russians and Estonians. In: Kibrik, A. E. jt (Ed.). Computational Linguistics and Intellectual Technologies (602−605).. Moskva: РГГУ. (Papers from the Annual International Conference "Dialogue" (2008); 7 (14)).
Pärkson, S. (2008). Üleküsimine, ümbersõnastamine ja mittemõistmine infotelefonikõnedes. Metslang, H.; Langemets,M.; Maria-Maren Sepper, M.-M. (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (139−156).. Tallinn: Estonian Language Foundation.10.5128/ERYa4.09.
Treumuth, M. (2008). Normalization of Temporal Information in Estonian. Text, Speech and Dialogue, 11th International Conference, TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2008, Proceedings: Text, Speech and Dialogue, 11th International Conference, TSD 2008; Brno, Czech Republic; September 8-12, 2008. Ed. Sojka, P.; Horak, A.; Kopecek, I.; Pala, K. Springer, 211−218. (Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence; 5246).
Treumuth, M. (2008). Automatic Extraction of Time Expressions and Representation of Temporal Constraints. Proceedings of the Third Baltic Conference on Human Language Technologies, HLT 2007 (Kaunas, Oct. 2007): The Third Baltic Conference on Human Language Technologies; Kaunas, Lithuania; 4-5 October. Toim. F. Cermák, R. Marcinkieviciene, E. Rimkute, J. Zabarskaite. Vytautas Magnus University, 311−317.
Uiboaed, K. (2010). Ühendverbid eesti murretes. Keel ja Kirjandus, 1, 17−36.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Laanesoo, K.; Oja, A.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2010). The structure of a discontinuous dialogue formed by internet comments. In: Sojka, P.; Horak, A.; Kopecek, I.; Pala, K. (Ed.). Text, Speech and Dialogue (515−522).. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
Orasmaa, Siim ; Käärik, Reina ; Vilo, Jaak ; Hennoste, Tiit (2010). Information Retrieval of Word Form Variants in Spoken Language Corpora Using Generalized Edit Distance. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10): The International Conference on Language Resources and Evaluation; Valletta, Malta; May 17-23, 2010. Ed. Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odjik, Jan. Valletta, Malta: ELRA, 623−629.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2009). Küsimused eestikeelses infodialoogis I. Küsimuste vorm. Keel ja Kirjandus, LII (5), 341−359.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2009). Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga. H. Metslang, M. Langemets, M.-M. Sepper, R. Argus (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (111−130). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Hennoste, T. (2009). Ei ole ja pole kasutus suulises spontaanses eesti keeles. Emakeele Seltsi Aastaraamat 54 (2008) (72−93).. Tallinn: Emakeele Seltsi aastaraamat.
Jokinen, K. (2009). Constructive Dialogue Modelling: Speech Interaction and Rational Agents. John Wiley & Sons Ltd.
Jokinen, K.; McTear, M. (2009). Spoken dialogue systems. US: Morgan and Claypool.DOI:10.2200/S00204ED1V01Y200910HLT005.
Jokinen, K.; Bick, E. (2009). NODALIDA 2009 Proceedings of the 17th Nordic conference of computational linguistics. Tartu: Tartu University Library.
Allwood, J.; Cerrato, K.; Jokinen, K.; Navarretta, C.; Paggio, P. (2008). The MUMIN coding scheme for the annotation of feedback, turn management and sequencing phenomena. Language Resources and Evaluation, 41, 273−287.
Jokinen, K.; Paggio, P.; and Navarretta, C. (2008). Distinguishing the communicative functions of gestures. An experiment with annotated gesture data. In: Machine-Learning for Multimodal Interaction, the 5th International Workshop, MLMI 2008 (38−49).. Springer-Verlag. (Springer Lecture Notes in Computer Science; 5237).
Wyner, Adam; Angelov, Krasimir; Barzdins, Guntis; Damljanovic, Danica; Davis, Brian; Fuchs, Norbert; Hoefler, Stefan; Jones, Ken; Kaljurand, Kaarel; Kuhn, Tobias; Luts, Martin; Pool, Jonathan; Rosner, Mike; Schwitter, Rolf; Sowa, John (2010). On Controlled Natural Languages: Properties and Prospects. In: Fuchs, Norbert E. (Ed.). Proceedings of the Workshop on Controlled Natural Language (CNL 2009), Lecture Notes in Computer Science 5972 (281−289).. Springer.
Shiffman, Richard N.; Michel, George; Krauthammer, Michael; Fuchs, Norbert E.; Kaljurand, Kaarel; Kuhn, Tobias (2010). Writing Clinical Practice Guidelines in Controlled Natural Language. In: Fuchs, Norbert E. (Ed.). Proceedings of the Workshop on Controlled Natural Language ({CNL} 2009) (265−280).. Springer.
De Coi, J L; Fuchs, N E; Kaljurand, K; Kuhn, T (2009). Controlled English for Reasoning on the Semantic Web. Bry, F; Maluszynski, J.. Semantic Techniques for the Web: The REWERSE Perspective (276−308).. Springer Verlag.10.1007/978-3-642-04581-3_6.
Schneider, G.; Kaljurand, K.; Rinaldi, F. (2009). Detecting protein-protein interactions in biomedical texts using a parser and linguistic resources. CICLing 2009, 10th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics: CICLing 2009, 10th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics; Mexico City, Mexico; March 1-7. Springer-Verlag, 406−417.10.1007/978-3-642-00382-0.
Shiffman, R.; Michel, G.; Krauthammer, M.; Fuchs, N.; Kaljurand, K.; Kuhn, T. (2009). Controlled Natural Language for Clinical Practice Guidelines. Workshop on Controlled Natural Language (CNL) 2009: Workshop on Controlled Natural Language (CNL) 2009; Marettimo Island, Italy; 8–10 June 2009. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org),.
Rinaldi, Fabio; Schneider, Gerold; Kaljurand, Kaarel; Clematide, Simon (2009). Effective Mining of Protein Interactions. LBM 2009: The 3rd International Symposium on Languages in Biology and Medicine.. 1−4.
Kaljurand, K. (2009). Paraphrasing controlled English texts. Workshop on Controlled Natural Language (CNL) 2009, 448: Workshop on Controlled Natural Language (CNL) 2009; Marettimo Island, Italy; 8–10 June 2009. Ed. Fuchs, N.E. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 5.
Kaljurand, K. (2008). Piiratud loomulikud keeled ja semantiline veeb. A&A, 6, 26−31.
Fuchs, N. E.; Kaljurand, K.; Kuhn, T. (2008). Attempto Controlled English for Knowledge Representation. In: Baroglio, C.; Bonatti, P. A.; Maluszynski, J.; Marchiori, M.; Polleres, A. (Ed.). Reasoning Web, Fourth International Summer School 2008 (104−124).. Springer. (Lecture Notes in Computer Science; 5224).
Schwitter, R.; Kaljurand, K.; Cregan, A.; Dolbear, C.; Hart, G. (2008). A Comparison of three Controlled Natural Languages for OWL 1.1. 4th OWL Experiences and Directions Workshop (OWLED 2008 DC): 4th OWL Experiences and Directions Workshop (OWLED 2008 DC); Washington DC; 1-2 aprill 2008. 1−10.
Kaljurand, K. (2008). ACE View --- an Ontology and Rule Editor based on Attempto Controlled English. OWLED 2008; Karlsruhe, Germany; October 26-27, 2008. 1−12.
Kaljurand, K. (2008). ACE View — an ontology and rule editor based on controlled English. Proceedings of the Poster and Demonstration Session at the 7th International Semantic Web Conference (ISWC2008), 401: ISWC 2008 Poster/Demo session; Karlsruhe, Germany; 28 October, 2008. Ed. Bizer, C.; Joshi, A. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 1−2.
Kappeler, T.; Clematide, S.; Kaljurand, K.; Schneider, G.; Rinaldi, F. (2008). Towards Automatic Detection of Experimental Methods from Biomedical Literature. Proceedings of the Third International Symposium on Semantic Mining in Biomedicine (SMBM 2008): Third International Symposium on Semantic Mining in Biomedicine (SMBM 2008); Turku, Finland; September 1-3 2008. 61−68.
Meister, Einar; Roosmaa, Tiit; Vilo, Jaak (2009). Estonian language technology Anno 2009. Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop Nordic Perspectives on the CLARIN Infrastructure of Common Language Resources : May 14, 2009, Odense, Denmark. Ed. Domeij, R; Koskenniemi, K.; Krauwer, S.; Maegaard, B.; Rögnvaldsson, E.; de Smedt. 21−26. (NEALT Proceedings Series; 5 ).
Koit, M.; Roosmaa, T.; Õim, H. (2009). Knowledge representation for human-machine interaction. Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development: International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development, Madeira (Portugal), 6-8 October 2009. Ed. Ed. Jan L.G. Dietz. Portugal: INSTICC, 396−399.
Õim, Haldur; Orav, Heili; Taremaa, Piia (2010). Lausesemantikast üldkeeleteaduse ja eesti keele kontekstis. Emakeele Seltsi Aastaraamat (201−223).. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.
Orav, Heili; Õim, Haldur; Kerner, Kadri; Kahusk, Neeme (2010). Main trends in semantic-research in Estonian language technology. Baltic HLT Proceedings: Human Language Technologies — the Baltic Perspective; Riga, Latvia; October 7–8, 2010. IOS Press, xx. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications) [ilmumas].
Õim, Haldur; Orav, Heili; Kahusk, Neeme; Taremaa, Piia (2010). Semantic analysis of sentences: the Estonian experience. Baltic HLT Proceedings: Human Language Technologies — the Baltic Perspective; Riga, Latvia; October 7–8, 2010. IOS Press, xx. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications).10.3233/978-1-60750-641-6-208 [ilmumas].
Õim, H.; Orav, H.; Taremaa, P. (2009). Lihtlause semantika: teoreetiline kontseptsioon ja arvutianalüüsi võimalused. Keel ja Kirjandus, 7, 489−504.
Koit, M.; Õim, H. (2009). Euroopa arvutilingvistika konverentsil. Keel ja Kirjandus, 724−725.
Harbusch, K.; Koit, M.; Õim, H. (2009). A Comparison of Clausal Coordinate Ellipsis in Estonian and German: Remarkably Similar Elision Rules Allow a Language-Independent Ellipsis-Generation Module. Proceedings of the Demonstrations Session: The 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL-09), Ateena, 30. märts - 3. aprill 2009. Ed. Kreutel, J. Athens, Greece: Association for Computational Linguistics, 25−28.
Õim, H. (2008). Kognitiivne pööre. Keel ja Kirjandus, 617−627.
Õim, H.; Kahusk, N.; Kerner, K.; Orav, H.; Taremaa, P. (2008). Semantika ja arvutilingvistika. A&A, 6, 19−25.
Gerassimenko, Olga; Koit, Mare; Kasterpalu, Riina; Laanesoo, Kirsi; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista (2010). Actions fulfilled by ‘conductive’ yes-no questions in Estonian institutional dialogues. International Conference on Conversation Analysis. Multimodal interaction. Abstracts.: International Conference on Conversation Analysis, ICCA10; Mannheim; juuli 4-8, 2010. Ed. Depperman, Arnulf. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 281−281.
Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2008). From Analysis of Human-Human Phone Calls to Intelligent User Interfaces. Proceedings of 4th International Conference on Intelligent Systems, II: 2008 4th International Conference on Intelligent Systems; Varna, Bulgaria; September 6-8, 2008. Ed. Yager, R.R.; Sgurev, V.S.; Jotsov, V.S. Sofia, Bulgaria: IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc, 10-30−10-35.
Gerassimenko, O. (2008). Dva znachenija - dve jazykovyh jedinicy? "Aha" v spontannom dialoge. Kompjuternaja lingvistika i intellektual'nye tehnologii. Po materialam mezhdunarodnoj konferencii Dialog 2008: Dialoog 2008; Bekassovo, Venemaa; 4.-8.06.2008. Toim. Kibrik, A.E. (peatoim.). Moskva: RGGU (Russkij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet), 103−108. (7(14)).
Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2008). Recognition of Yes/No Questions: Analysis of the Estonian Dialogue Corpus. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies. Proceedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies; Kaunas; October 4-5, 2007. Ed. Cermak, F.; Marcinkeviciene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius, 95−101.
Gerassimenko, O. (2008). Ja zhe rychu, kogda dovolen - podvodnye rify obratnoj svjazi v mezhjazykovom obshenii. Megaling 2008: Gorizonty prikladnoj lingvistiki ta lingvistichnih tehnologij. Toim. Shirokov, V.A.; Dikareva, S.S. Simferopol: DiAiPi, 46−48.
Strandson, K. (2008). How teachers and students repair each other in different classrooom contexts? Multilingualism - Applied Linguistics Approaches. Papers Selected from the Junior Research Meeting - Groningen 2007: „Applied Linguistics: a New Generation International Research Meeting for Junior Applied Linguists“; Groningen, Holland; 23.-27.01.2007. Ed. Cölfen, H.; Thije, J.; Spiegel, C. Universitetsverlag Rhein-Ruhr Duisburg (UVRR), 97−110.
Strandson, K.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A. (2008). K vzaimodejstviju kompjutera i cheloveka na estestvennom jazyke. Kompjuternaja lingvistika i intellektual'nye tehnologii. Po materialam mezhdunarodnoj konferencii Dialog 2008: Dialoog 2008; Bekassovo, Venemaa; 4.-8.06.2008. Toim. Kibrik, A.E. (peatoim.). Moskva: RGGU (Russkij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet), 495−502. (7(14)).
Rääbis, A. (2010). Tšau Miina mis teed. Telefonivestluse alustamisest meil ja mujal. Oma Keel, 1, 19−25.
Pool, R.; Rääbis, A. (2010). Telefonivestlused eesti keele õpikutes. IX rakenduslingvistika kevadkonverents Kommunikatsiooni moodused ja keeled 22.-23. aprill 2010 Tallinn, Teesid: IX rakenduslingvistika kevadkonverents Kommunikatsiooni moodused ja keeled 22.-23. aprill 2010 Tallinn. 18.10.5128/ERYteesid.IX.
Rääbis, A. (2009). Social functions of locational inquiries in Estonian telephone conversations. Abstracts. 11th International Pragmatics Conference: 11th International Pragmatics Conference (IPrA); Melbourne, Australia; 12.-17.07.2009. 304.
Rääbis, A. (2009). Eesti telefonivestluste sissejuhatus: struktuur ja suhtlusfunktsioonid. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kahusk, Neeme; Kerner, Kadri; Vider, Kadri (2010). Enriching Estonian WordNet with Derivations and Semantic Relations. Baltic HLT Proceedings: Human Language Technologies — the Baltic Perspective; Riga, Latvia; October 7–8, 2010. IOS Press, xx. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications).10.3233/978-1-60750-641-6-195 [ilmumas].
Meister, Einar; Vilo, Jaak; Kahusk, Neeme (2010). National Programme for Estonian Language Technology: a pre-final Summary. Human Language Technologies.The Baltic Perspective : Proceedings of the Fourth International Conference, Baltic HLT 2010. Ed. Skadina, Inguna; Vasiljevs, Andrejs. Amsterdam: IOS Press, 11−14. (Frontiers of Artifical Intelligence and Applications; 219).10.3233/978-1-60750-641-6-11.
Kahusk, Neeme (2010). Eurown: an eurowordnet module for python. Principles, Construction and Application of Multilingual Wordnets. Proceeding of the 5th Global Wordnet Conference: The 5th International Conference of the Global WordNet Association (GWC-2010); Mumbai, India; 31st Jan. - 4th Feb., 2010. Ed. Bhattacharyya, Pushpak; Fellbaum, Christiane; Vossen, Piek. Mumbai: Narosa Publishing House, 360−364.
Orav, H.; Vider, K.; Kahusk, N.; Parm, S. (2007). Estonian WordNet: Nowadays. Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference: GWC 2008; Szeged, Hungary; January 22-25, 2008. Ed. Tanacs, A.; Csendes, D.; Vincze, V.; Fellbaum, Ch.; Vossen, P. 334−338.
Kahusk, N.; Kerner, K.; Orav, H. (2008). Toward Estonian Ontology. LREC 2008 Proceedings: LREC 2008, Marrakesh; Maroko; 26. mai - 1. juuni 2008. Ed. Oltramari, A. ; Prevot, L.; Huang, C.-R.; Buitelaar, P.; Vossen, P. Elite Imprimerie, 20−24.
Koit, M. (2010). Eesti dialoogikorpus ja argumenteerimisdialoogi arvutil modelleerimine. Keel ja Kirjandus, 4, 241−262.
Koit, M.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2009). Towards computer-human interaction in natural language. International Journal of Computer Applications in Technology, 34 (4), 291−297.10.1504/IJCAT.2009.024082.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2009). Towards an Intelligent User Interface: Strategies of Giving and Receiving Phone Numbers. In: Text, Speech and Dialogue. 12th International Conference, TSD 2009 Pilsen, Czech Republic, September 2009 (347−354).. Springer. (Lecture Notes in Computer Science; 5729).
Koit, M. (2009). Experiments on Automatic Recognition of Dialogue Acts. Proceedings of SPECOM'2009: 13th International Conference Speech and Computer, St. Petersburg, 22-25 June 2009. Ed. A. Karpov. St. Petersburg, Russia: Institution of the Russian Academy of Sciences St. Petersburg Institute for Informatics and Automati, 533−538.
Koit, M. (2009). Towards Human-Computer Interaction in Natural Language: Automatic Recognition of Users´ Queries. Proceedings of INISTA 2009: International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Trabzon (Turkey), 29 June - 1 July 2009. Ed. I. Kaya. Trabzon: Karadeniz Teknik Universitesi, 75−79.
Koit, M.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2008). Developing a Dialogue System: How to Grant a Customer’s Directive? TSD 2008. Proceedings: Text, Speech and Dialogue. 11th International Conference; Brno, Czech Republic; 8-12 September 2008. Ed. Sojka, P.; Horak, A.; Kopecek, I.; Pala, K. Heidelberg: Springer, 593−600. (Lecture Notes in Computer Science; 5246).10.1007/978-3-540-87391-4_75.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2008). From Human Communication to Intelligent User Interfaces: Corpora of Spoken Estonian. Proceedings of the LREC-2008 (CD): 6th International Conference on Language Resources and Evaluation; Marrakech; 28-30 May 2008. Ed. Calzollari, N.; Chouki, K.; Mangaard, B.; Mariani, J.; Ojdik, J.; Piperidis, S.; Tapias, D. Morocco: ELRA, 1−8.
Koit, M.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2008). Towards Computer-Human Interaction in Natural Language. The 5th International Conference on Information Technology and Applications: The 5th International Conference on Information Technology and Applications; Cairns, Queensland, Australia; 23.06.-26.06.2008. 77−82.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Rääbis, A.; Strandson, K. (2008). Intelligentsed kasutajaliidesed ja suulise eesti keele korpus. Keeleteaduse ainestikud ja andmekogude kasutamine. Teesid: VII rakenduslingvistika kevadkonverents Keeleteaduse ainestikud ja andmekogude kasutamine 24.-25. aprill 2008 Tallinn. 13.
Koit, M. (2008). Eestikeelne infodialoog arvutiga. Keele infoleht 14.03.2008 (2−2)..
Koit, M. (2008). Rahvusvaheline keeleressursside konverents. (917−918)..
Traat, Maarika (2010). Information Structure in Discourse Representation: Computational analysis of theme, rheme and focus with Unification-Based Combinatory Categorial Grammar. Saarbrücken, Germany: VDM publishing house.
Uiboaed, K. (2010). Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (307−326).. Eesti Keele Sihtasutus.
Sahkai, H.; Muischnek, K. (2010). Liitpredikaadid leksikoni-grammatika kontiinuumil. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1 (2), 295−316.
Pajusalu, R.; Kahusk, N.; Orav, H.; Veismann, A.; Vider, K.; Õim, H. (2012). The encoding of motion event in Estonian. In: Dimitrova-Vulchanova, M.; van der Zee, E. (Ed.). Motion Encoding in Language and Space (1−30).. Oxford University Press. (Explorations in Language and Space) [ilmumas].
Õim, Haldur; Koit, Mare (2013). Event Representation in Text Understanding. Transfer of Meaning Structures. Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development: International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development (KEOD-2013), Vilamoura, Algarve, Portugal. Ed. Joaquim Filipe, Jan Dietz. INSTICC, Portugal: SciTEC Publications Ltd, 367−372.
Koit, Mare (2014). (Semi-)Automatic Analysis of Dialogues. Proceedings of the 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, 1: 6th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ESEO; Angers, Loire Valley, France; 6 - 8 March, 2014. Ed. Béatrice Duval, Jaap van den Herik, Stephane Loiseau and Joaquim Filipe. Portugal: SciTePress, 445−452.
Õim, Haldur; Koit, Mare (2014). Keele mõistmise modelleerimine arvutil. Semantika, ontoloogia ja sündmuste esitus kahe valdkonna näitel. Keel ja Kirjandus, 3, 169−194.
Aller, Sven; Gerassimenko, Olga; Hennoste, Tiit; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Mihkels, Krista; Laanesoo, Kirsi; Rääbis, Andriela (2014). Dialoogide pragmaatilise analüüsi tarkvara. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat = Estonian Papers in Applied Linguistics (23−36).. Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa.1736-2563.
Luuk, E. (2013). New methods for analyzing case and adposition meaning. Language Sciences, 37, 136−146.10.1016/j.langsci.2012.08.004.
Luuk, E. (2013). The structure and evolution of symbol. New Ideas in Psychology, 31 (2), 87−97.10.1016/j.newideapsych.2012.06.001.
Luuk, Erkki (2012). The origins of linguistic predicate/argument structure. The Evolution of Language. Proceedings of the 9th International Conference (EVOLANG9) (204−211).. New Jersey etc.: World Scientific.
Luuk, Erkki; Luuk, Hendrik (2012). Natural language – no infinity and probably no recursion. In: Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society (1942−1947). Cognitive Science Society.
Kaalep, Heiki-Jaan (2013). Keelelise küsitluse tõlgendamise ohud. Keel ja Kirjandus, 6, 440−446.
Kaalep, Heiki-Jaan (2012). Käänamissüsteemi seaduspärasused. Keel ja Kirjandus, 6, 418−449.
Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri (2012). Osalausete tuvastamine eestikeelses tekstis kui iseseisev ülesanne. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (55−68).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa8.04.
Muischnek, Kadri; Fišel, Mark; Kaalep, Heiki-Jaan; Koit, Mare; Müürisep, Kaili; Orav, Heili; Vare, Kadri; Õim, Haldur (2012). Arvutilingvistika ja keeletehnoloogia Tartu Ülikoolis. Erelt, Mati; Mäearu, Sirje (Toim.). Emakeele Seltsi Aastaraamat (66−102).. Tallinn: TA Kirjastus.
Kaalep, Heiki-Jaan; Kirt, Riin; Muischnek, Kadri (2012). A trivial method for choosing the right lemma. In: Tavast, Arvi; Muischnek, Kadri; Koit, Mare (Ed.). Human Language Technologies – The Baltic Perspective (82−89).. IOS Press.10.3233/978-1-61499-133-5-82 [ilmumas].
Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri (2012). Robust clause boundary identification for corpus annotation. In: Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mar (Ed.). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12) (1632−1636).. Istanbul, Türgi: ELRA.
Muischnek, K.; Kaalep, H.-J.; Sirel, R. (2011). Korpuslingvistiline lähenemine eesti internetikeele automaatsele morfoloogilisele analüüsile. Metslang, H.; Langemets, M.; Sepper, M.-M. (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (111−127).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa7.07.
Kaalep, H.-J.; Muischnek, K. (2011). Morphological analysis of a non-standard language variety. Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics: NODALIDA 18, Riia, Läti, 11-13. mai 2011. Ed. Bolette Sandford Pedersen, Gunta Nešpore, Inguna Skadina. Riia, Läti, 130−137. (NEALT Proceedings Series; 11).
Uiboaed, Kristel; Hasselblatt, Cornelius; Lindström, Liina; Muischnek, Kadri; Nerbonne, John (2013). Variation of Verbal Constructions in Estonian Dialects. Literary and Linguistic Computing, 28 (1), 42−62.10.1093/llc/fqs053.
Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina (2013). Estonian particle verbs and their syntactic analysis. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics: 6Th Language & Technology Conference Proceedings. December 7-9, Poznan, Poland. Ed. Zygmunt Vetulani and Hans Uszkoreit. Poznan: Adam Mickiewicz University, 338−342.
Liin, Krista; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Vider, Kadri (2012). Eesti keel digiajastul = The Estonian language in the digital age. Heidelberg [etc.]: Springer.
Mihkels, Krista (2013). Keel, keha ja kaardikepp: õpetaja algatatud parandussekventside multimodaalne analüüs. (Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Hennoste, T.; Gerassimenko, O.; Kasterpalu, R.; Koit, M.; Mihkels, K.; Laanesoo, K.; Oja, A.; Rääbis, A. (2011). Naabruspaarid ja kategoriseerimine netikommentaarides kui sidusa dialoogi loomise vahendid. Metslang, H.; Langemets, M.; Sepper, M.-M. (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 7 (43−58).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa7.03.
Hennoste, Tiit (2013). Pivot constructions in Spoken Estonian. Journal of Pragmatics, 54, 73−91.10.1016/j.pragma.2013.03.012.
Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela; Laanesoo, Kirsi (2013). Küsimused eestikeelses infodialoogis II. Küsimused ja tegevused. Keel ja Kirjandus, 1, 7−28.
Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela (2013). Searching information necessary to implement the answer. Questions in Estonian institutional information-seeking dialogues. SLE 2013. University of Split. Book of abstracts: SLE 2013, 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 18.-21.09.2013, Split, Croatia. 153−154.
Hennoste, Tiit (2013). Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses. (Doktoritöö, Tartu ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Hennoste, Tiit. (2012). Küsimuse vorm, episteemiline staatus ja episteemiline hoiak. Keel ja Kirjandus, 674−695.
Hennoste, T. (2012). Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian Papers in Applied Linguistics (37−54).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa8.03.
Hennoste, T.; Kasterpalu, R. (2011). Positive answers to positively formulated yes-no questions in Estonian institutional interaction. Abstracts: 12th International Pragmatics Conference. Manchester, U.K. 3-8 July 2011. International Pragmatics Association http://ipra.ua.ac.be, 442.
Rääbis, A. (2012). Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 8 (213−230).. Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa8.14.
Pool, Raili; Rääbis, Andriela; Jürgenstein, Lea (2011). Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 21, 213−241.10.5128/LV.1736-9290.
Pool, R.; Rääbis, A. (2011). Telefonivestlused eesti keele kui teise keele õpikutes: funktsioonid ja sissejuhatuste struktuur. Metslang, H.; Langemets, M.; Sepper, M.-M. (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 7 (157−176).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa7.10.
Pajusalu, R.; Kahusk, N.; Orav, H.; Veismann, A.; Vider, K.; Õim, H. (2013). The encoding of motion event in Estonian. In: Vulchanova, M.; van der Zee, E. (Ed.). Motion Encoding in Language and Space (44−66).. Oxford University Press. (Explorations in Language and Space).
Koit, Mare; Õim, Haldur (2013). From Study of Human-Human Dialogues to Reasoning Model. Conversational Agent in Argumentation Dialogue. Proc. of the 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence., 2: 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Barcelona, Spain, 15-18 February 2013. Ed. Joaquim Filipe, Ana Fred. Barcelona: SciTePress, 210−216.
Õim, Haldur (2012). Ontological Features of Entities in Motion Events and Their Role in the Semantic Analysis of Sentences. Human Language Technologies: The Baltic Perspective: Human Language Technologies - The Baltic Perspective, Tartu, 4-5 oktoober. Ed. Arvi Tavast, Kadri Muischnek, Mare Koit. Amsterdam, Berlin, Tokio, Washington, DC: IOS Press, 280−285. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; Vol 247).10.3233/978-1-61499-133-5-280.
Õim, Haldur; Koit, Mare (2012). Influencing Reasoning in Interaction: a Model. Proc. of SemDial 2012 (SeineDial): 16th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue, Paris, 19-21 September 2012. Ed. Sarah Brown-Schmidt, Jonathan Ginzburg, Staffan Larsson. Paris, 159−160.
Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela; Laanesoo, Kirsi (2013). Küsimused eestikeelses infodialoogis II: küsimused ja tegevused. Keel ja Kirjandus, 1, 7−28.
Pool, Raili; Jürgenstein, Lea; Rääbis, Andriela (2011). Autenttisten kielenopetusdialogien laatimisen mahdollisuuksia. Aktual`nye voprosy finno-ugrovedenija i prepodovanija finno-ugorskih jazykov i literatur: Doklady Meždunarodnoj naučnoj konferencii posvjaščennoj 40-letiju prepodavanija vengerskoj i finskoj filologii na filologičeskom fakul`tete MGU imeni M. V. Lomonosova 17-19 nojabrja 2010 goda.: Meždunarodnaja naučnaja konferencija, posvjaščennaja 40-letiju prepodavanija vengerskoj i finskoj filologii na filologičeskom fakul`tete MGU imeni M. V. Lomonosova. 17.-19.11.2010, Moskva Riiklik Ülikool. Toim. Kutukova, L. V. Moskva: Moscow University Press, 119−128.
Hennoste, Tiit; Gerassimenko, Olga; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Laanesoo, Kirsti; Oja, Anni; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista (2010). Internet Commentators as Dialogue Participants: Coherence Achieved through Membership Categorization. Proc. of the 4th International Conference Baltic HLT: 4th International Conference Human Language Technologies - the Baltic Perspective; Riga; 7.-8. oktoober 2010. Ed. Skadina, I.; Vasiljevs, A. IOS Press, 83−90. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 219).10.3233/978-1-60750-641-6-83.
Vider, Kadri; Liin, Krista; Kahusk, Neeme (2012). Strategic Importance of Language Technology in Estonia. In: Tavast, Arvi; Muischnek, Kadri; Koit, Mare (Ed.). Human Language Technologies – The Baltic Perspective - Proceedings of the Fifth International Conference Baltic HLT 2012 (273−279).. IOS Press. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; Volume 247).10.3233/978-1-61499-133-5-273.
Kahusk, Neeme; Orav, Heili; Vare, Kadri (2012). Cross-linking Experience of Estonian WordNet. Human Language Technologies – The Baltic Perspective: The Fifth International Conference on Human Language Technologies – The Baltic perspective. Tartu, Estonia, October 4-5, 2012. Ed. Arvi, Tavast; Kadri Muischnek; Mare, Koit. IOS Press, 96−102 [ilmumas].
Kahusk, Neeme; Kerner, Kadri; Vider, Kadri (2010). Enriching Estonian WordNet with Derivations and Semantic Relations. Baltic HLT Proceedings, 219: Human Language Technologies — the Baltic Perspective; Riga, Latvia; October 7–8, 2010. IOS Press, 195−200. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications).10.3233/978-1-60750-641-6-195.
Kasterpalu, R. (2012). Preference for hearing the news: the case of the response particle jaajaa in Estonian business negotiations. Nordic Prosody XI Book of Abstracts: Nordic Prosody XI, University of Tartu, 15-17 August 2012. Ed. Eva-Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu. Tartu Ülikool,.
Pärkson, Siiri (2011). Võlur Ozi eksperimentide kogumine ja partneri algatatud paranduste analüüs. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian Papers in Applied Linguistics (197−214).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa.1736-2563.
Jokinen, Kristiina; Pärkson, Siiri (2011). Synchrony and Copying in Conversational Interactions. Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Multimodal Communication: 3rd Nordic Symposium on Multimodal Communication; Helsinki; May 27, 2011 to May 28, 2011. Ed. Patrizia Paggio, Elisabeth Ahlsén, Jens Allwood, Kristiina Jokinen, Costanza Navarretta. University of Helsinki, Finland: Electronically published at Tartu University Library (Estonia) http://hdl.handle.net/10062/22532, 18−24. (15).
Treumuth, Margus; Ojanurme, Margus (2012). Adjusting to User's Style in Dialogue Systems. Human Language Technologies – The Baltic Perspective: The Fifth International Conference: Human Language Technologies — The Baltic Perspective; Tartu, Estonia; October 4–5, 2012. Ed. Tavast, Arvi; Muischnek, Kadri; Koit, Mare. IOS Press, 256−259.10.3233/978-1-61499-133-5-256.
Treumuth, Margus (2011). A framework for asynchronous dialogue systems: concepts, issues and design aspects. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu Ülikool: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Fišel, Mark (2011). Optimimizing Statistical Machine Translation via Input Modification. (Tartu Ülikool). Tartu Ülikooli Kirjastus.
Fishel, Mark (2010). Joint Unsupervised Learning of Parallel Sequence Alignment and Segmentation. Proceedings of the 2nd Asian Conference on Machine Learning: The 2nd Asian Conference on Machine Learning; Tokyo, Japan; 2010.
Tsepelina, K.; Veskis, K. (2010). Paralleelkorpuspõhine tõlkeabisüsteem internetis. Keel ja Kirjandus, 11, 820−835.
Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri; Uiboaed, Kristel; Veskis, Kaarel (2010). The Estonian Reference Corpus: its composition and morphology-aware user interface. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 219: The Fourth International Conference HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES : THE BALTIC PERSPECTIVE, Riga, Latvia, October 7-8, 2010. Ed. Skadiņa, Inguna; Vasiļjevs, Andrejs. IOS Press, 143−146. (Human Language Technologies – The Baltic Perspective - Proceedings of the Fourth International Conference Baltic HLT 2010).10.3233/978-1-60750-641-6-143.
Laanesoo, Kirsi (2012). Pööratud polaarsusega retoorilised küsimused argivestluses. Keel ja Kirjandus, 7, 499−517.10.1093/applin.
Orasmaa, Siim (2013). Verb Subcategorisation Acquisition for Estonian Based on Morphological Information. Text, Speech and Dialogue, Proceedings: 16th International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD 2013); Czech Republic, Plzeň; Sep 1, 2013 - Sep 5, 2013. Ed. Habernal, Ivan; Matoušek, Václav;. Springer-Verlag, 583−590. (Lecture Notes in Artificial Intelligence).10.1007/978-3-642-40585-3_73.
Orasmaa, Siim (2012). Automaatne ajaväljendite tuvastamine eestikeelsetes tekstides. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (153−169).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa8.10.
Jentson, Indrek (2013). Eesti VerbNet'i loomise võimalikkusest. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 75−83.10.5128/ERYa9.05.
Sirel, Raul (2013). Meetodeid tekstide leksikaalsete ja grammatiliste erinevuste tuvastamiseks meditsiiniliste tarbetekstide näitel. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 265−278.10.5128/ERYa.1736-2563.
Sirel, Raul (2012). Dynamic User Interfaces for Synchronous Encoding and Linguistic Uniforming of Textual Clinical Data. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 247: Human Language Technologies – The Baltic Perspective, 4.-5. Oct Tartu. Ed. Arvi Tavast, Kadri Muischnek, Mare Koit. Amsterdam: IOS Press, 206−212.
Sirel, R. (2012). Knowledge Acquisition Tool for Dialogue Systems. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 247: Human Language Technologies – The Baltic Perspective, 4.-5. Oct Tartu. Ed. Arvi Tavast, Kadri Muischnek, Mare Koit. Amsterdam: IOS Press, 201−205.
Koit, Mare (2013). Kuidas tuvastada dialoogi struktuuri: korpuse analüüs. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 101−111.10.5128/ERYa.1736-2563.
Koit, Mare (2013). Recognizing the dialogue phases: Analysis of human-human phone calls. Proc. of 2013 IEEE International Symposium Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA): 2013 IEEE International Symposium Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA); Albena, Bulgaria; 19-21 June 2013,. Ed. Kiril Alexiev; Petia Koprinkova-Hristova. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 1−5.10.1109/INISTA.2013.6577622.
Koit, Mare (2012). Konversatsiooniagendi modelleerimine argumenteerimisdialoogis: suhtlus kui infoseisundite värskendamine. H. Metslang; M. Langemets; M.-M. Sepper (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian Papers in Applied Linguistics (109−122).. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/ERYa8.07.
Koit, Mare (2012). Towards automatic recognition of the structure of Estonian directory inquiries. Proc. of 5th Int. Conf. on Human Language Technologies: the Baltic Perspective, 247: Baltic HLT 2012, Tartu, Oct. 2012. Ed. A. Tavast, K. Muischnek, M. Koit. IOS Press, 120−128.10.3233/978-1-61499-133-5-120.
Koit, Mare (2012). Developing Software for Training Argumentation Skills. Proc. of CMNA-2012: The 12th Workshop on Computational Models of Natural Argument at ECAI-2012; Montpellier, France; 27 August 2012. Ed. Floriana Grasso, Nancy Green, Chris Reed. Montpellier, 11−15.
Fishel, Mark (2012). In-domain Data FTW. Proceedings of the Fifth International Conference "Human Language Technologies -- the Baltic Perspective" 2012. Ed. Arvi Tavast, Kadri Muischnek, Mare Koit. IOS Press, 50−57.
Treumuth, M. (2010). A Framework for Asynchronous Dialogue Systems. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 219: HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES — THE BALTIC PERSPECTIVE; Riga, Latvia; October 7–8, 2010. IOS Press, 107−114.10.3233/978-1-60750-641-6-107.
Juhendamised
Juhendamised
Kaarel Kaljurand, doktorikraad, 2008, (juh) Norbert E. Fuchs; Kaili Müürisep, Attempto Controlled English as a Semantic Web Language (Piiratud inglise keel ACE kui semantilise veebi keel), Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut.
Andriela Rääbis, doktorikraad, 2009, (juh) Renate Pajusalu, Eesti telefonivestluse sissejuhatus: struktuur ja suhtlusfunktsioonid, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
Erkki Luuk, doktorikraad, 2009, (juh) Haldur Õim, The noun/verb and predicate/argument structures, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
Sven Aller, magistrikraad, 2012, (juh) Mare Koit, Dialoogiaktide märgendamine Eesti dialoogikorpuses: ülevaade ressurssidest ja tarkvaraarendus, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut.
Mark Fišel, doktorikraad, 2011, (juh) Mare Koit; Joakim Nivre, Optimizing Statistical Machine Translation via Input Modification (Statistilise masintõlke optimeerimine sisendi modifitseerimise teel), Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut.
Margus Treumuth, doktorikraad, 2011, (juh) Mare Koit; Päivi Kristiina Jokinen, A Framework for Asynchronous Dialogue Systems: Concepts, Issues and Design Aspects (Asünkroonsete dialoogsüsteemide raamistik: mõisted, probleemid ja kavandamise aspektid), Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut.
Kristel Uiboaed, doktorikraad, 2013, (juh) Liina Lindström; Kadri Muischnek, Verbiühendid eesti murretes, Tartu Ülikool.
Kristel Uiboaed, magistrikraad, 2008, (juh) Liina Lindström; Kadri Muischnek, Ühendverbid eesti murrete korpuses, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond.
Kadri Kajaste, magistrikraad, 2009, (juh) Kaili Müürisep, Eestikeelsete tekstide morfoloogiline ühestamine, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut.
Krista Liin, magistrikraad, 2008, (juh) Kaili Müürisep; Heli Uibo, Reeglipõhine komavigade tuvastaja eestikeelsetele tekstidele, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool.
Jaak Pruulmann-Vengerfeldt, magistrikraad, 2010, (juh) Heli Uibo, Praktiline lõplikel automaatidel põhinev eesti keele morfoloogiakirjeldus, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond.
Krista Mihkels, doktorikraad, 2013, (juh) Renate Pajusalu, Keha, keel ja kaardikepp: õpetaja algatatud parandussekventside multimodaalne analüüs, Tartu Ülikool.
Tiit Hennoste, doktorikraad, 2013, (juh) Helle Metslang, Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses, Tartu Ülikool.
Raul Sirel, magistrikraad, 2011, (juh) Margus Treumuth, Poolautomaatne teadmusbaaside konstrueerimine dialoogsüsteemidele, Tartu Ülikool.
Siim Orasmaa, magistrikraad, 2010, (juh) Margus Treumuth, Ajaväljendite tuvastamine eestikeelses tekstis, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut.
Harri Kirik, magistrikraad, 2010, (juh) Mark Fišel, Keelemudelipõhised parandused statistilises masintõlkes, Tartu Ülikool.
Kirsi Laanesoo, magistrikraad, 2010, (juh) Andriela Rääbis, Ümberpööratud polaarsusega küsimused eesti argivestluses, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti keele osakond.
Karol Toompalu, magistrikraad, 2011, (juh) Mark Fišel, Tõlkekvaliteedi hindamine, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool.
Aivi Kaljuvee, magistrikraad, 2008, (juh) Kaili Müürisep, Nimisõnalise täiendi ja määruse eristamine statistiliste meetoditega, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool.
Pilleriin Mutso, magistrikraad, 2008, (juh) Kaili Müürisep, Knowledge-poor Anaphora Resolution System for Estonian (Teadmistevaene anafooride lahendamine eestikeelsetes tekstides), Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool.
Katrin Jets, magistrikraad, 2013, (juh) Kadri Muischnek, Tekstikorpusest kollokatsioonide tuvastaja., Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut.
Riin Kirt, magistrikraad, 2013, (juh) Kadri Muischnek, Tasakaalus korpusel põhinevad sagedusloendid ja korpuse sõnavara ning „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ märksõnaloendi võrdlus, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.