See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7674
ETF7674 "Darriwili (Kesk-Ordoviitsium) konodondid, kitiinikud ja skolekodondid Balti regioonis: taksonoomia, mitmekesisus ja biostratigraafia (1.01.2008−31.12.2011)", Olle Hints, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
ETF7674
Darriwili (Kesk-Ordoviitsium) konodondid, kitiinikud ja skolekodondid Balti regioonis: taksonoomia, mitmekesisus ja biostratigraafia
Darriwilian (Middle Ordovician) conodonts, chitinozoans and scolecodonts of the Baltic region: taxonomy, diversity and biostratigraphy
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP450 Stratigraafia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia34,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP460 Sedimentoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB330 Paleozooloogia, fülogenees 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt33,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008178 200,00 EEK (11 389,06 EUR)
01.01.2009−31.12.2009171 072,00 EEK (10 933,49 EUR)
01.01.2010−31.12.2010155 502,00 EEK (9 938,39 EUR)
01.01.2011−31.12.20119 938,40 EUR
42 199,34 EUR

Kesk-Ordoviitsiumi Darriwili globaalne lade, mis haarab Baltikumis Volhovi, Kunda, Aseri, Lasnamäe ja Uhaku regionaalsed lademed, on oluline lõik geoloogilisel ajaskaalal, mida iseloomustab elustiku provintsialism ja paljude faunagruppide järsk mitmesesistumine. Konodondid, kitiinikud ja skolekodondid on ühed laiemalt levinud ja mitmekesisemad mikrofossiilid Darriwili-ealistes kivimites. Esimesed kaks rühma on graptoliitide järel parimad juhtkivistised suhtelise geoloogilise vanuse määramisel terves Ordoviitsiumis. Baltikumis on Darriwili orgaanilise ja fosfaates kestaga mikrofossiilide taksonoomia ja levik seni puudulikult uuritud. Vähe on andmeid konodontide leviku kohta ning mitmed selle rühma süstemaatika küsimused on seni lahenduseta. Kuni kolmandik Baltikumi Darriwili kitiinikutest on seni formaalselt kirjeldamata. Darriwili skolekodontide kohta puuduvad kaasaegsed multielementsele taksonoomiale baseeruvad tööd terves maailmas. Seetõttu on senised ülevaated kõnealuste fossiilirühmade mitmekesisuse ja biogeograafilise leviku kohta ebatäpsed ja puudulikud. Ühtlasi on Darriwili konodontide ja kitiinikute biostratigraafiline potentsiaal leidnud vaid osalist rakendust. Käesoleva projekti eesmärgiks on dokumenteerida konodontide, kitiinikute ja skolekodontide levik Darriwili madalaveelistes faatsiestes Põhja-Eestis ning sügavamaveelistes faatsiestes Kesk- ja Lõuna-Eestis ning Lätis. Kogutav uus info koos varasemate andmetega ja võrdlusmaterjaliga teistelt kontinentidele võimaldavad: (1) anda parema ülevaate seni kirjeldamata või halvasti tuntud taksonite kohta, saada parem ettekujutus uuritavate rühmade evolutsioonist, mitmekesisusest ja biogeograafiast Ordoviitsiumis; (2) täiustada ja koostada integreeritud biostratigraafilised skaalad, tuues esile uued ja täpsemad kriteeriumid regionaalsete lademete piiride määramiseks ja litostratigraafiliste üksuste iseloomustamiseks. Defineerida uued biotsoonid, mis võivad osutuda rakendatavates ka väljaspool kõnealust regiooni; (3) tuuakse esile uus informatsioon Balti paleobasseini arengu kohta, piiritleda mikrofossilide biofaatsiesed ja senisest paremini selgitada erinevate organismide omavahelisi seoseid ning sõltuvust keskkonnast.
The Middle Ordovician Darriwilian Global Stage, embracing uppermost Volkhov, Kunda, Aseri, Lasnamägi and Uhaku regional stages in the Baltic region, represents a crucial interval of geological time characterised by strong provincialism and rapid diversification of several groups of organisms. Conodonts, chitinozoans and scolecodonts are among the most common and diverse microfossils in the Darriwilian rocks. The first two are also, next to graptolites, the most useful index fossils in the entire Ordovician. In the eastern Baltic area, however, our knowledge of the taxonomy and distribution of Darriwilian organic-walled and phosphatic microfossils is unsatisfactory. Only few data are available on the distribution of conodonts and there are several open questions regarding their systematics. Up to one third of Baltic Darriwilian chitinozoans are treated under open nomenclature. In case of scolecodonts, no thorough taxonomical studies are available from the entire world. Therefore the current biodiversity estimates and biogeographical patterns are flawed. Moreover, the potential of Darriwilian conodont and chitinozoan biostratigraphy for regional and global correlations is not fully utilised in the Baltic area. This project aims to document the distribution of conodonts, chitinozoans and scolecodonts in the Darriwilian shallow-shelf settings across North Estonia, as well as in transitional and deeper shelf facies in central and southern Estonia and Latvia. These new data, together with earlier collections and comparative material from other terranes, will enable: (1) Proper systematic treatment of hitherto undescribed or poorly known taxa to obtain better picture of evolution, biodiversification and biogeography in the Ordovician; (2) Improvement and integration of different biozones, which in turn will enhance usability of the regional stratigraphy by providing more precise criteria for definition of stage boundaries as well as characterisation of different rock units. Definition of new biozones that might turn usable also outside the study area; (3) Reveal new information on the history of Baltic Palaeobasin, delineate microfossil biofacies and learn more about interactions between different groups of organisms and the palaeoenvironment.