See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt SFLAJ09050E
SFLAJ09050E "Eesti ja Siber: migratsioonid, majandus, kultuur. (1.04.2009−31.12.2010)", Aadu Must, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut.
SFLAJ09050E
Eesti ja Siber: migratsioonid, majandus, kultuur.
Estonia and Siberia: migrations, economy, culture.
Eesti ja Siber: migratsioonid, majandus, kultuur.
1.04.2009
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH250 Lähiajalugu (alates 1914) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)99,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH240 Tänapäeva ajalugu (umbes 1800 kuni 1914) 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)1,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolpartner01.04.2009−31.12.2010
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituutpartner01.04.2009−31.12.2010
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Eesti Teadusfond
PerioodSumma
01.04.2009−31.12.2010540 000,00 EEK (34 512,29 EUR)
34 512,29 EUR

Projekt käsitleb laia Eesti ja Siberi ajaloolisi kontakte ning Siberi eestlaste ajalugu haaravat teemaderingi (agraarne kolonisatsioon resp väljarändamisliikumine; sundmigratsioonid, Siberi eestlaste tegevusalad, demograafiline areng, nende eripära Siberi asustusajaloos, põllumajanduslikus maakasutuses ja tootmislaadis, olmes, kultuuris). Tähtsamad üldised probleemid on: – impeeriumi osa erinevate rahvaste majandus ja kultuuriloos (vt rahvusküsimused, vähemusrahvaste esindajate edulood); – Vene impeeriumi koloniaal- ja rahvuspoliitika; – Venemaa eestlaste osa Eesti ajaloos (vt EV ametnikkonna kujunemine; vt Venemaa eestlaste osa Eesti sovetiseerimises 1940.-1950. aastatel); – Massiränded ja nende mõju demograafilistele protsessidele, diasporaad ja nende roll ajaloos; – Kultuurikontaktid ja kultuurivahetus; – Massirepressioonid ning nende majanduslikud, demograafilised, poliitilised ja kultuurilised tagajärjed. – Vastastikuste mõjutuste mitmetahulisus ning nende mõjude pikaajalised aegread; – Venemaa eestlaste koht Eesti suulises traditsioonis ja avalikus arvamuses: müüdid ja tegelikkus. Projekti metoodilises ülesehituses on tuginetud Euroopa Teadusfondi programmi „Euroopa ajalugu ja Rahvuslikud ajalood“ metoodikale ja programmi täitmise käigus kogunenud kogemustele.
The project addresses a wide range of historical contacts between Estonia and Siberia as well as a circle of themes to cover the history of Siberian Estonians (agrarian colonisation cf. resettlement migration; forced migrations, spheres of activity of Siberian Estonians and their demographic development, their peculiarity in the Siberian settlement history, agricultural use of land and method of production, everyday life and culture). More significant general problems are as follows: – the role of the Empire in the histories of economy and culture of various nations (see: national issues, histories of success of representatives of minorities); – colonial and national policies of the Russian Empire; – the role of Russian Estonians in Estonian history (see: the formation of civil servants of the Republic of Estonia; see: the role of Russian Estonians in Sovetisation of Estonia in 1940s-1950s); – mass migrations and their impact on demographic processes, diasporas and their role in the history; – cultural contacts and culture exchange; – mass repressions and their economic, demographic, political and cultural consequences; – many-sidedness of mutual impacts and long-term chronological sequences of those impacts; – the place of Russian Estonians in Estonian oral tradition and public opinion: myths and reality. The methodological structure of the project is based on the methods of the European Science Foundation programme „European History and National Histories“ as well as on the experience gathered in the course of the fulfilling of the programme.
KirjeldusProtsent
Alusuuring85,0
Rakendusuuring15,0