See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8039
ETF8039 "Eesti ohustatud ja häiringutest sõltuvate taimeliikide ökoloogia – peamised populatsioonide kahanemist põhjustavad tegurid ja tõhusate majandamistavade eksperimentaalne väljaselgitamine" (1.01.2009−31.12.2012); Vastutav täitja: Rein Kalamees; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 49 689 EUR.
ETF8039
Eesti ohustatud ja häiringutest sõltuvate taimeliikide ökoloogia – peamised populatsioonide kahanemist põhjustavad tegurid ja tõhusate majandamistavade eksperimentaalne väljaselgitamine
Ecology of Estonian endangered disturbance-related herbs – key factors behind population decline and experimental search for effective management practices
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009194 365,00 EEK (12 422,19 EUR)
01.01.2010−31.12.2010194 365,00 EEK (12 422,19 EUR)
01.01.2011−31.12.201112 422,40 EUR
01.01.2012−31.12.201212 422,40 EUR
49 689,18 EUR

Maailmas mõistetakse ühetaolise ja pika-ajalise inimmõju tingimustes tekkinud pool-looduslike ökosüsteemide säilitamise ja majandamise tähtsust üha enam. Euroopa Liidu keskkonnapoliitika oluliseks osaks on traditsiooniliselt majandatud ja liigirikaste heina- ja karjamaade kaitsmine ja taastamine. Sellistes niidukooslustes kasvab palju haruldasi ja ohustatud taimeliike. Nende liikide populatsioonide kaitse ja majandamine on oluline ka bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. Haruldaste ja ohustatud taimeliikide edukas kaitsmine ja nende populatsioonide asjatundlik majandamine on mõeldamatu ilma kõikehõlmava teabeta nende omadustest, vajadustest ja dünaamikast. Neid teadmisi on mõistlik hankida ohustatud liikidega teaduslikult eksperimenteerides. Meie töörühma varasemad uuringud mitmete, oma kasvukohas häiringuid armastavate taimeliikidega on viinud meid mõttele, et taimekoosluses kestva ja pideva majandamisega – niitmise või karjatamisega – tekitatud häiringud võivad mõjuda taimede seemnelisele uuenemisele vastandlikult: häiringute otsene mõju soodustab, kaudne aga pidurdab seemnete idanemist ning tõusmete kasvu. Projekti käigus plaanime läbi viia hulga kasvuhoone- ja välieksperimente mitmete Eestis ohustatud taimeliikidega. Tööhüpoteesid on järgmised: (1) Häiringuliikide haruldaseks muutumise juhtivaks põhjuseks on valgustingimuste halvenemine, mille on põhjustatud muutlike valgustingimustega pool-looduslike koosluste kestva ja pideva majandamise lõppemisest; (2) Haruldaste liikide seemnelist uuenemist määrav kriitiline elustaadium sõltub kasvukoha valgustingimustest; (3) Hästi valgustatud kasvukohas määrab taimeliigi uuenemise edu idanemine ja tõusmete varane areng; pimedas aga kasv hilisemates elujärkudes ning seemnetoodangu suurus; (4) Oma areaali piiril kasvava taimeliigi suhteline edukus muutlike valgustingimustega pool-looduslikes kooslustes sõltub liigi konkurentsivõimest: varjulises kasvukohas on hea konkurentsivõime suhteliselt olulisem kui hästi valgustatud kasvukohas; (5) Haruldase ja ohustatud liigi uuenemisel on võimalik häiringute ja majandamisvõtetega mõjutada seda elustaadiumit, mida takistab konkurents. Projekti tulemused võimaldavad anda täpseid ja tõsikindlaid juhiseid kõikide uuritavate liikide kaitse korraldamiseks Eestis ja naaberriikides.
In the latest years the maintenance of ecosystems that have been shaped by long-term and persistent anthropogenic activities has become increasingly actual. The conservation and restoration of species rich semi-natural grasslands is considered one of the most important aims of environmental policy in Europe. The botanical focus of the protection and management of these grasslands has been to protect rare or endangered species that are characteristic to these communities. Since information on various distinctive traits, requirements and dynamics of rare species is essential for successful conservation and management experimental study of endangered species has been an inevitable part of activities, focused on biodiversity protection. The results from our previous research has led us to the idea that the effect of disturbances, created by traditional grassland management by mowing or grazing can be diametrically opposite in some circumstances – the direct effect of disturbances enhances and the indirect effect impedes the germination of seeds and/or the further establishment of seedlings. The germination, establishment and further growth of selected endangered species will be studied in a series of field and common garden experiments that are focused on the aspects of the ecology of disturbance-related herbs. Our working hypotheses are: (1) Availability of photosynthetically active radiation is the key factor behind the decline of species, endangered due to the loss of traditionally managed semi-natural communities; (2) The critical life-stage that limits the regeneration of rare species depends on the illumination conditions at a site; (3) Germination and seedling establishment limits regeneration in well illuminated places, growth and seed production limits regeneration in shadier conditions. (4) The role of competitive ability for the relative success of species at the border of distribution range is dependent on the illumination conditions in semi-natural stands with tree layer: in well illuminated conditions competitive ability is of less importance than in tree shade. (5) The life-stage during which species encounter competitive stress can be altered via management (disturbance) regime and can play a major role in the recruitment of endangered species. The results of our research will be crucial for successful protection of Estonian endangered plant species that are dependent on specific management regimes for successful regeneration and growth.