See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8049
ETF8049 "Väljasuremiste-järgne elustiku taastumine Ordoviitsiumis ja Siluris (1.01.2009−31.12.2012)", Tõnu Meidla, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF8049
Väljasuremiste-järgne elustiku taastumine Ordoviitsiumis ja Siluris
Biotic recovery events in the Ordovician and Silurian
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP450 Stratigraafia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia34,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP460 Sedimentoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009345 600,00 EEK (22 087,87 EUR)
01.01.2010−31.12.2010345 600,00 EEK (22 087,87 EUR)
01.01.2011−31.12.201119 658,40 EUR
01.01.2012−31.12.201219 658,40 EUR
83 492,54 EUR

Nii lokaalsed liikide ja populatsioonide väljasuremised kui ka suuremastaabilised väljasuremissündmused väljenduvad paleontoloogilises andmestikus mingi hulga taksonite kadumisena. Väljasuremiste valikuline iseloom ja biogeograafilised faktorid komplitseerivad nende sündmuste paleontoloogilisi kajastusi. See, kuidas väljasuremine väljendub paleontoloogilises andmestikus, sõltub nii väljasuremise kiirusest kui taastumisprotsessi iseärasustest, kuid ka piirkonna geoloogilistest iseärasustest. Väljasuremisjärgse taastumise teoreetilised mudelid kehtivad suurimate väljasuremiste/taastumiste puhul, kuid mitte tingimata väiksema mastaabiga regionaalsete sündmuste puhul. Taastumisprotsessi iseärasuste ja kiiruse selgitamine erinevatel juhtudel annab väärtuslikku infot fauna üldise dünaamika kohta ja selle kohta, kuidas biosfäär reageerib erinevatele häiringutele. Nende seaduspärasuste selgitamine eeldab uusi ja detailseid, Signor-Lippsi ja Jaanussoni efekti mõjusid arvestavaid uuringuid. Käesolev projekt seab eesmärgiks Ordoviitsiumi ja Siluri bioloogiliste taastumis- ja diversifikatsioonisündmuste kompleksse paleontoloogilise, sedimentoloogilise ja isotoopgeokeemilise uurimise viies stratigraafilises intervallis, mille piires elustik on hävinud või tugevasti (globaalselt või regionaalselt) mõjustatud. Töö objektideks on vara-Kesk-Ordoviitsiumi impakt-seismiline sündmus, Hilis-Ordoviitsiumi ja Llandovery vulkaanilised sündmused, vara-Hilis-Ordoviitsiumi Kärdla impaktsündmus ning Ordoviitsiumi lõpu kliima- ja väljasuremissündmus. Eestis on sedalaadi uuringuteks unikaalsed võimalused, kuna praktiliselt pidev hästisäilinud mereliste karbonaatide läbilõige ulatub siin Dapingist Pridolini ja teeb piirkonna ideaalselt sobivaks komplekssete detailuuringute läbiviimiseks. Me oletame, et erineva ulatusega keskkonna häiringud tekitavad üldiselt sarnase väljasuremise/taastumise „mustri“, mis aga sõltuvalt sündmuse ulatusest seostub erineva pikkusega ajavahemikuga, kusjuures väiksema ulatusega sündmuste puhul on tõenäoline ka tugeva dominandiga paleokoosluste esinemine mitmekesisuse taastumise algusperioodil. Kavandatud tööd viiakse läbi detailse paleontoloogiliste, sedimentoloogiliste ja C ning O stabiilisete isotoopide kompleksuuringuna. Projektiga on seotud kolme PhD ja nelja MSc üliõpilase teaduslik tegevus.
Local extinctions of populations and extinctions on a larger scale are expressed as elimination of a number of taxa from the continuous fossil record. The extinctions tend to have a complicated nature because of selectivity and biogeographical variation. The way how an extinction event is expressed in the fossil record depends on the extinction pattern and on the processes of survival and recovery following a biotic crisis, but also on the geological history of the study area. Theoretical models and concepts of recovery seem to be applicable to the major extinction/recovery events but the events of a smaller scale may be different. The differences in recovery rates and models might be a valuable source of information in understanding faunal dynamics and responses of the biosphere to perturbations of different scale. New detailed investigations, considering also the Signor-Lipps effect and the Jaanusson effect, are needed to compare the patterns and rates of recovery in different settings. The project is aimed at investigation the Ordovician and Silurian biotic recovery/diversification events and processes, together with related sedimentological and geochemical changes in five stratigraphic intervals event where the biota has been abandoned or strongly (globally or regionally) affected by rapid environmental changes (early Middle Ordovician meteorite shower and earthquakes event, Upper Ordovician and Llandoverian volcanic events, the lowermost Upper Ordovician Kärdla impact event, and the end-Ordovician climatic and extinction event). Estonia represents a unique area for such studies, as the Ordovician and Silurian strata represent here an almost continuous well preserved marine carbonate succession from the Dapingian to the Pridoli. This setting provides a unique opportunity to perform detailed integrated studies. We assume that different environmental perturbations produce the extinction/recovery pattern which is essentially similar for all events but differences in the magnitude of events will be expressed in different duration of recovery periods, whereas small-scale events display a high-dominance interval above the survival interval. We intend to use a combination of field methods, palaeontology, sedimentology and O and C stable isotopic geochemistry for detailed investigation of the selected horizons. Three PhD students and four MSc students will be related to the project.