"Muu" projekt Lep12147
Lep12147 "Muldade bioloogilise mitmekesisuse (indikaatoriks hooghännaliste (collembolate) ja vihmausside arvukus ja liigiline koostis mullas) hindamine (12.09.2012−1.12.2012)", Mari Ivask, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool .
Lep12147
Muldade bioloogilise mitmekesisuse (indikaatoriks hooghännaliste (collembolate) ja vihmausside arvukus ja liigiline koostis mullas) hindamine
Assessment of soil biodiversity by abundance and species composition of Collembolas and earthworms communities
Muldade bioloogilise mitmekesisuse (indikaatoriks hooghännaliste (collembolate) ja vihmausside arvukus ja liigiline koostis mullas) hindamine
12.09.2012
1.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB280 Loomaökoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusuuringute Keskus
PerioodSumma
12.09.2012−01.12.20122 237,00 EUR
2 237,00 EUR
siseriiklik leping

Projekti raames uuriti traditsionilise mullaharimise ja otsekülvi tehnoloogia mõju mulla bioloogilisele mitmekesisusele ning muutustele mullafaunas üleminekul otsekülvitehnoloogiale. Vaadeldi taimekaitsevahendite jääkide sisaldust otsekülvipõldude taimevarises ning mõju mullakooslustele. Uuritavaid põlde hinnati mulla mikro- ja makrofauna parameetrite alusel.
The impact of no-tillage and conventional tillage on soil biodiversity and changes in soil communities after implementation of non-tillage management were studied, as well as the content of pesticids in plant litter and impact on soil communities. The field were evaluated by parameters of micro- and macrofauna communities.
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0