This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Interreg Baltic Sea Region Programme" project MLTMI17392I
MLTMI17392I (12117) "Completing managament options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping (1.10.2017−30.09.2020)", Henn Ojaveer, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute.
12117
MLTMI17392I
Läänemere piirkonna majandamisvõimaluste täiendamine vähendamaks invasiivsete võõrliikide sissetalumist laevadega
Completing managament options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping
COMPLETE
1.10.2017
30.09.2020
R&D project
Interreg Baltic Sea Region Programme
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
1. Biosciences and Environment1.4. Ecology, Biosystematics and -physiologyB260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology 1.6 Biological sciences75,0
1. Biosciences and Environment1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental ProtectionT270 Environmental technology, pollution control 1.5 Earth and related environmental sciences25,0
PeriodSum
01.10.2017−30.09.2020200 000,00 EUR
200 000,00 EUR

COMPLETE eesmärgiks on välja töötada terviklik ja adaptatiivne majandamise süsteem kogu Läänemere regiooni jaoks kahe peamise ohtlike veeorganismide ja patogeenide levikutee tarbeks: ballastvesi ja laevakere. Püstitatud eesmärk aitab kõige otsesemalt kaasa Läänemere tegevuskavas sätestatud eesmärgi ¿Mitte ühtegi uue võõrliigi introduktsiooni laevanduse vahendusel Läänemerre¿ saavutamisele. Projekti tulemina töötatakse välja soovitused muutmaks ja täiendamaks HELCOM¿i seirejuhiseid täitmaks nii merestrateegia raamdirektiivi kui ka rahvusvahelise ballastvee käitlemise konventsiooni (BWC) nõudeid; pakutakse BWC erisuste võimaldamise ühtsed aluseid; luuakse kohaliku võimutasandi tarbeks otsustustoetuse süsteem ballastvete majandamiseks Läänemere piirkonnas; töötatakse välja varajase hoiatamise süsteem andmaks teada organismide ohtlikust vohamisest sadama-aladel, kus ballastvee vahetus tuleks ajutiselt keelustada; koolitatakse kohaliku tasandi ametnikke ballastvee proovide kogumiseks täitmaks BWC nõudeid; pakutakse süsteemne ja kõikehõlmav uusim alusteave ja parim praktika otsuste tegemiseks laevakerede katmiseks kattumisvastaste värvidega; ning luuakse teekaart kaasamaks erineva tasandi ametnikud otsustusprotsessi selle algfaasist alates.
COMPLETE aims at developing a consistent and adaptive management system proposal for the Baltic Sea region, addressing two major vectors of harmful aquatic organisms and pathogens introductions by shipping: ballast water and ship hulls. It is highly relevant to the Priority `Sustainable Transport¿ and directly addresses a management objective ¿No introductions of alien species from ships¿ of the HELCOM Baltic Sea Action Plan. The project will review the ballast water management exemptions approach developed by HELCOM and OSPAR with the aim to further harmonize target species selection criteria and to create transparent ballast water management related decisions all along the Baltic Sea. Decision support system model for Baltic ballast water management, including ballast water risk assessment and compliance monitoring and enforcement models, will be prepared to support decision making of local authorities. An early warning scheme will be developed to identify areas in which during certain situations no ballast water operation should be taking place. Local authorities will be trained for conducting ballast water sampling. Recommendations will be compiled which enable the development of harmonized biofouling management strategies for the entire Baltic Sea region. The project aims at developing a politically and strategically promising roadmap for a harmonized approach by involving all relevant stakeholders already during its development. The project aims at filling knowledge gaps and establishing a stakeholder network in order to propose development of a harmonized biofouling management strategy in the Baltic Sea Region.
Description in EstonianPercent
Applied Research90,0
Experimental Research10,0
InstitutionRoleCountryTypeComment
Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission (HELCOMpartnerFinland
Chalmers University of TechnologypartnerSwedenuniversity
Daugavpils University Agency Latvian lnstitute of Aquatic Ecology (LIAE)partnerLatvia
Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH)partnerGermany
Finnish Environment Institute (SYKE)partnerFinlandR&D institution
Keep the Archipelago Tidy Association (KAT)partnerFinland
Klaipeda UniversitypartnerLithuaniauniversity
Kotka Maritime Research AssociationcoordinaatorFinland
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK)partnerFinlanduniversity
University of GdanskpartnerPolanduniversity
University of HelsinkipartnerFinlanduniversity