"Other" project LLTKT15189
LLTKT15189 "Development and validation of method for analysis of pollutant residues in wastewater sludge compost (4.01.2016−30.08.2016)", Koit Herodes, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry.
LLTKT15189
Saasteaine jääkide määramine kompostisegudes koos metoodika väljatöötamise ja valideerimisega ning proovi ettevalmistamisega
Development and validation of method for analysis of pollutant residues in wastewater sludge compost
4.01.2016
30.08.2016
R&D project
Other
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP300 Analytical chemistry 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)100,0
PeriodSum
04.01.2016−30.08.201615 120,00 EUR
15 120,00 EUR
riigisisene TA ettevõtlusleping

Töö eesmärgiks on saasteainejääkide (diklofenak, metformiin, karbamasepiin ja triklosaan) sisalduse määramine erinevate kompostimistehnoloogiatega töödeldud reoveesette kompostis. Töö tulemuseks on analüüsimetoodika kirjeldus, metoodika valideerimise tulemused ja 54 proovi analüüsimise tulemused.
ActivitiesPercent
Basic Research20,0
Applied Research40,0
Experimental Research40,0