"Institutional Research Funding" project IUT32-1
IUT32-1 "Readdressing practices and theories of experimentation in the 20th- and 21st-century Estonian visual and spatial culture (1.01.2015−31.12.2020)", Mart Kalm, Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Institute of Art History and Visual Culture.
IUT32-1
Eksperimentaalsed praktikad ja teooriad 20. ja 21. sajandi Eesti visuaal- ja ruumikultuuris
Readdressing practices and theories of experimentation in the 20th- and 21st-century Estonian visual and spatial culture
1.01.2015
31.12.2020
R&D project
Institutional Research Funding
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.5. Aesthetics and Arts ResearchH310 Art history 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per100,0
PeriodSum
01.01.2015−31.12.201567 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.201667 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.201767 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.201867 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.201967 000,00 EUR
335 000,00 EUR

Projekti peamine eesmärk on analüüsida eksperimentaalsust Eesti visuaal- ja ruumikultuuris uurides selle rolli nii ametlikes majandus- ja poliitprogrammides kui ka alternatiivsetes ja kriitilistes praktikates. Projekt, mis keskendub eksperimentaalsuse suhtele "normaalsuse paradigmaga", jaguneb peamiselt 20. sajandi kultuuri ajalooliseks uurimiseks ning eksperimentaalse nüüdiskunsti, -arhitektuuri ja -filmi analüüsiks. Erinevalt kaasaegsetes kultuuri- ja ajaloodiskursustes levinud käsitlusele, mis viitab eelkõige vormilisele eksperimenteerimisele, püütakse eksperimenti mõtestada uutviisi rõhutades mõiste transformeerivat ja kriitilist potentsiaali. Huvi keskmes on mitte ainult kultuurinähtuste vormi- ja sisuarengud (nt meediumivalik, alternatiivsed rahastamis- või produtseerimisviisid), aga ka teadmiste ülekandumine ühest distsipliinist teise: terminoloogia, teooria ja loovtöö instrumentide migratsioon ning eksperimentaalsust käsitleva diskursuse muutumine selle tagajärjel.
The main aim of this project is to analyze experiment in Estonian visual and spatial culture, and to investigate its role in official economic and political programs as well as in alternative and critical practices. By concentrating on its relation to “the paradigm of normality” in different periods, the project entails both a historical investigation of the 20th-century culture and an analysis of experiment as a working principle of contemporary art, architecture and film. Differing from the widely naturalised deployment of the term in contemporary cultural and historical discourses where it largely designates formal experimentation, our aim is to open up, and readdress, transformative and critical potential of this concept. Our interest include not only developments in content or form but also the processes of knowledge transfer from one discipline into another - migration of terminology, theories and instruments of creative work, and their effects on the development of discourse.