See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7544
ETF7544 "Geneetiline mitmekesisus ja paljunemisviis haruldastel ning tavalistel taimeliikidel (1.01.2008−31.12.2011)", Tatjana Oja, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7544
Geneetiline mitmekesisus ja paljunemisviis haruldastel ning tavalistel taimeliikidel
Genetic diversity and reproduction mode in rare and common plant species
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008345 600,00 EEK (22 087,87 EUR)
01.01.2009−31.12.2009331 776,00 EEK (21 204,35 EUR)
01.01.2010−31.12.2010331 776,00 EEK (21 204,35 EUR)
01.01.2011−31.12.201121 204,00 EUR
85 700,57 EUR

Lokaalse ja globaalse bioloogilise mitmekesisuse selgitamine, hindamine ja säilitamine on tänapäeval väga aktuaalsed valdkonnad, sest meie planeedi bioloogiline mitmekesisus on inimkonna otsese või kaudse tegevuse tagajärjel kiiresti kahanemas. Bioloogiline mitmekesisus koosneb paljudest erinevatest aspektidest, nagu näiteks ökosüsteemide, liikide ja populatsioonide mitmekesisus ning liigisisene ja liikidevaheline geneetiline varieeruvus. Populatsioonide ja liikide vahelise geneetilise varieeruvuse seaduspärasused koos teiste liigi bioloogiliste parameetritega, nagu eluvorm, paljunemisviis, ploidsuse tase ning tüüp, on kõige olulisemad bioloogilise mitmekesisuse mõistmiseks ja kaitsmiseks. Samas, geneetilise mitmekesisuse struktuuri uurimine annab võimaluse tuvastada organismide sõltumatuid evolutsioonilisi liine, mis on alus teoreetilisele ja praktilisele tegevusele bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Tõestatud on, et paljunemisviis mõjutab oluliselt populatsioonidevahelist ja –sisest geneetilist mitmekesisust. Üldiselt, geneetiline mitmekesisus on suurem laia levikuga, mitmeaastastel, (tuul-) võõrtolmlejatel liikidel ja väiksem kitsa levikuga, üheaastastel ja isetolmlevatel liikidel. Samas, on näidatud, et esineb palju erandjuhtumeid, kus haruldastel või kitsa levikuga liikidel oli tuvastatud kõrge geneetiline varieeruvus ja tavalistel liikidel vastupidi. See kõik näitab, et hetkel üldaktsepteeritud teoreetilised seisukohad tunduvad olevat liiga lihtsustatud ning on vaja oluliselt rohkem detailsemaid uuringuid, et mõista geneetilise varieeruvuse põhjuseid ja jaotumist taimepopulatsioonides. Antud projekt kavandab uurida geneetilist mitmekesisust erineva paljunemisviisi, leviku ulatuse ning populatsiooni suurusega sõsarliikides. Me kavatseme uurida sama perekonna lähedaste liikide geneetilist mitmekesisust, kus tavalised, laiema levikuga liigid on võrdluseks haruldasemaga. Projekti põhieesmärgiks on uurida erineva harulduse taseme, geograafilise leviku ja paljunemisviisidega taimeliikide populatsioonide geneetilise varieeruvuse seaduspärasusi. Selleks on kavandatud: •selgitada uuritavate taksonite domineeriv paljunemisviis; •võrrelda populatsioonide geneetilist struktuuri allogaamsetel ja autogaamsetel liikidel; •analüüsida geneetilise varieeruvuse struktuuri suguliselt paljunevatel ning klonaalsetel liikidel; ·võrrelda geneetilise varieeruvuse taset laia levikuga liikidel ning kitsa levikuga harva esinevatel liikidel.
Revealing, evaluating and maintaining the local and global biological diversity is very actual at the present time, when biological diversity of our planet is rapidly decreasing as a consequence of direct or indirect human influences. Biological diversity consists of many aspects, like variety of ecosystems, species, populations within species and genetic diversity within species. The knowledge of genetic diversity within populations and species, along with other aspects of species biology, like breeding system and ploidy level, is essential for understanding and conservation of the biological diversity. This allows to identify the independent evolutionary lineages of organisms, which sometimes may differ from the delimitation of traditional taxonomic taxa. These evolutionary lineages form the theorethical base for envisaging practical activity for the conservation of biological diversity. It has been shown that the breeding system significantly influences genetic diversity within and between populations. Generally, the wide-spread, long-lived, wind-pollinated outbreeding species are much more genetically variable than the restricted, annual, self-pollinating species. However, many exceptions, where rare or geographically restricted species had high genetic diversity and common species vice versa, are also described. This indicates that present theoretical generalizations may be too simplified and we need more detailed investigations to exemplify causes and patterns of genetic variation in populations of different plant species. The project envisages to investigate genetic diversity in different plant genera with different breeding systems, distribution range and population size and compare the patterns of discovered variation. For better understanding the patterns of genetic diversity we compare species pairs that are likely to have similar phylogenetic histories, i.e. closely related rare and common congeners. The main objective of the project is to assess the patterns of genetic variation in populations of different plant species with variable reproductive modes and different distribution ranges. For this purpose we planned: ·to elucidate the prevaling breeding mode for all studied plant taxa; ·to compare the population genetic srtucture in oucrossing vs. self-compatible species; ·to reveal the structure of genetic diversity in sexual vs. clonal species; ·to evaluate the structure of genetic diversity in widespread vs. narrow distributed rare species.