See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7988
ETF7988 "Nimetamise võim ühiskonnas ja kultuuris (1.01.2009−31.12.2013)", Ülle Pärli, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF7988
Nimetamise võim ühiskonnas ja kultuuris
"The Power of the Nomination in the Society and in the Culture"
1.01.2009
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2010−31.12.2010184 320,00 EEK (11 780,20 EUR)
01.01.2011−31.12.201111 780,40 EUR
01.01.2012−31.12.201211 780,40 EUR
01.01.2013−31.12.20130,00 EUR
47 121,20 EUR

Taotletav projekt on välja kasvanud eelnevatest nimesemiootilistest uurimisteemadest ja on nende edasiarendus. Ühtlasi toetub uus projekt oma eesmärgipüstituses varemtehtule. Põhikoosseisult samaks jääv uurimisrühm on tänu üksikteemade analüüsi ja teoreetilise baasi rikastamisele jõudnud küsimusteni, milledele vastuse leidmiseks tuleb laiendada uurimisvälja ja arendada metoodikat, kuna nimetamine on selline uurimisteema, mis ühendab sotsiosemiootikat, kultuurisemiootikat ning seob semiootilisi uurimismeetodeid muude ühiskonda ja kultuuri uurivate distsipliinidega. Plaanitav projekt püüabki anda oma panuse nii poliitilisse teooriasse kui kultuuri-uuringute uurimismetodoloogiasse, ning ühtlasi arendada nimetamise semiootikat üldteoreetilises plaanis kui võimalikku sotsiokultuurilise praktika ja semiootilise reaalsuse loomise uurimismeetodit. Samas ei pühenduta pelgalt teoretiseerimisele vaid üldistava käsitluseni jõutakse läbi erinevate allteemade uurimise, nagu: *nimetamise kaudu sotsiokultuurilise reaalsuse segmenteerimine *institutsioonilise võimu skeemid ja ahelad, mis näitavad ühiskonna ja kultuuri sisemist korrastatust *võrdlev kultuurianalüüs läbi nimetamisstrateegiate (ennekõike eesti-vene) *nimetamine ja kollektiivne mälu, kultuuristruktuuride säilitamine ja unustamine *subkultuuride ja sotsiaalsete gruppide problemaatika, nimetamine kui enese- ja metakirjeldus *nimetamine kui poliitika teostamise vahend, "tühja tähistaja" problemaatika ideoloogilises diskursuses *nimetamine kui valikute ja markeerituse tähistaja, "oma" ja "võõra" teema laiemalt *kultuuri ruumistamine ja ruumi kultuuristamine, ruumi sakraliseerimine, "kultuuripaikade" loomine nimetamise kaudu *nimetamine kui ruumile ajaloolise dimensiooni lisamine *nimetamise strateegiad kunstitekstis, kunsti pärisnimeline loomus Üheks väljundiks on teadusartiklid, kus Eesti ühiskonnas ja kultuuris toimuvaid protsesse avatakse läbi nimetamise praktikate. Vaatluse all on eelkõige viimaste aastate arengud, mille kõrval on oluline koht ka nõukogude ideoloogia analüüsil, mõistmaks nime võimu totalitaarses ühiskonnas üldisemalt. Kindlasti on plaanis populaarteaduslike artiklite avaldamine, mis selgitaksid laiemale üldsusele nimetamise kui jõulise semiootilise operatsiooni olemust. Teoreetiliseks põhitulemiks saab teoreetiliste artiklite kogumik, mis peab põhjendama nimetamise semiootikat kui meetodit, mis toob esile ühiskonnas toimuvaid varjatud protsesse ja muutuvaid suhtumisi märki.
The applied project has evolved from previous researches concentrating on the semiotics of naming. Therefore the new project is based on the already done research being a further development of them. The research team's constant main group has due to the analysis of separate subjects and the enrichment of the theoretical basis come to the questions answering which demands the diversifying and expanding of research area and methodology. Naming is a field of study that combines socio semiotics and cultural semiotics and unites the semiotics methods of study with other disciplines devoted to culture and society. The planned project aims at contributing to political theory and methodology of cultural studies. Besides to develop theoretically the semiotics of naming as a methodology of studying sociocultural practice and creation of semiotic reality. At the same time the project is not devoted solely to theories but an all-in disquisition of nomination through studies of various subtopics: *segmentation of sociocultural reality through naming *schemes and chains of institutional power which demonstrate the inner structure and order of culture and society *comparative analysis of culture through strategies of naming (mainly Russian-Estonian) *naming and collective memory, preserving and forgetting cultural structures *subcultures and social groups, naming as self description and meta description *naming as political act, question of "empty signifier" in ideological discourse *naming as the signifier of choice and marking, the wider study of "self" and "other" *dependence of culture and space, sacralized space, creating "cultural spaces" through naming *naming to ad historical dimension to space *strategies of naming in art texts, proper names and nature of art One part of the output are scientific articles, in which the processes in Estonian culture and society will be explained through naming. Studies will concentrate mostly on recent years. One of the important parts is analysis of soviet ideology, in order to understand power of name in a totalitarian society more generally. One of the definite goals is publishing popular articles explaining to a wider audience the essence of nomination as a powerful semiotic operation. Main theoretical result will be a compendium of theoretical articles which must ponder semiotics of naming as a method which brings forth the hidden processes in the society and varying attitudes toward a sign.