"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7087
ETF7087 "Tafonoomia mõju ostrakoodide fossiiliandmestikule ning aktuotafonoomilise meetodi rakendamise võimalustest Ordoviitsiumi ostrakoodifauna ning karbonaatsete läbilõigete näitel. (1.01.2007−31.12.2010)", Oive Tinn, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7087
Tafonoomia mõju ostrakoodide fossiiliandmestikule ning aktuotafonoomilise meetodi rakendamise võimalustest Ordoviitsiumi ostrakoodifauna ning karbonaatsete läbilõigete näitel.
Effects of taphonomic bias on the fossil record of Ostracoda and use of actuotaphonomic approach in the study of Ordovician ostracod fauna and carbonate sequences.
1.01.2007
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP460 Sedimentoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2007−31.12.2007
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2010
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2010
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007174 600,00 EEK (11 158,97 EUR)
01.01.2008−31.12.2008174 600,00 EEK (11 158,97 EUR)
01.01.2009−31.12.2009167 616,00 EEK (10 712,61 EUR)
01.01.2010−31.12.2010152 364,00 EEK (9 737,83 EUR)
42 768,38 EUR

Aktualistlik tafonoomia uurib protsesse, mis toimuvad organismijäänuste üleminekul biosfäärist litosfääri ning keskendub ajaloolis-geoloogiliste andmete uurimisel tänapäevastele protsessidele ja mustritele. Saadud eksperimentaalsetest andmetest lähtuvalt on geoloogilist ja fossiiliandmestikku võimalik interpreteerida paleogeograafilises ja paleoklimatoloogilises kontekstis. Käesolev projekt keskendub ostrakoodide tafonoomia eksperimentaalsele ja analüütilisele uurimisele ning saadud andmete kasutusvõimaluste analüüsile Ordoviitsiumi karbonaatsete läbilõigete juures. Ostrakoode, karbonaatseid mikrofossiile, leidub ohtralt nii tänapäevastes kui ka subfossiilsetes setendites, kuid samuti on nad osutunud väga tõhusaks vahendiks Paleosoikumi setendite paleoökoloogilisel ja biostratigraafilisel analüüsil. Piisava informatsiooni puudumine ostrakoodikodade post-mortem käitumise kohta settekeskkonnas on osutunud oluliseks probleemiks karbonaatsete läbilõigete interpreteerimisel. Käesolev projekt käsitleb ostrakoodikodade fossiliseerumisega seotud olulisemaid aspekte, nagu lagunemise kiiruse, temperatuuri, keskkonna hapnikusisalduse, settekeskkonna iseloomu ning vee energia mõju mattumiskoosluste kujunemisele. Planeeritud suhteliselt pikaajalised eksperimendid jäljendavad keerulisi post-mortem protsesse laboritingimustes. Läbiviidud eksperimentide statistilise analüüsi tulemustest lähtuvalt antakse hinnag ostrakoodide esinemisele/puudumisele, säilivusele, levikudünaamikale, mitmekesisusele ning teistele paleontoloogilistele detailidele karbonaatsetes läbilõigetes ning need on omakorda aluseks Ordoviitsiumi paleogeograafia, paleoökoloogia ja paleokliima interpretatsioonile.
Actualistic taphonomy in geology searches for principles governing the transition of organismal remains from biosphere to lithosphere. The method focuses on the study of present-day patterns and processes in search for clues in investigating their historical records. In turn, geological and fossil record can be interpreted on the basis of taphonomic experiments made on extant fauna and this information can be further extrapolated in palaeogeographical and palaeoclimatological context. The present project focuses on complex analysis of ostracod taphonomy and its use in the studies of Ordovician carbonate sequences. Ostracods, carbonate microfossils, that abound in Recent and subfossil sediments, have proven to be a good palaeoecological and biostratigraphical tool also in the Palaeozoic sediments. However, the lack of sufficient information on post-mortem behavior of ostracod carapaces in sedimentary environment hinders full understanding and interpretation of carbonate sequences. The study will focus on the multiside analysis of major taphonomic processes that are critical to fossilization of ostracods and formation of burial assemblges: decay time, temperature, oxygenation, sediment chracteristics and water energy. The planned, comparatively long-term experiments will illustrate the complexity of post-mortem processes under controlled laboratory conditions. In turn, presence/absence of carapaces, preservation, distributional dynamics, diversity and other details in the fossil record of ostracods will be taken into account in the interpretation of carbonate sequences and extrapolation to Ordovician palaeogeography, palaeoecology and palaeoclimate.