See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6598
ETF6598 "Peamised klaadid ja fülogeograafilised mustrid lehevaablaste triibustes Dolerini ja Empriini (Hymenoptera, Tenthredinidae) ning mõnede krüptiliste liigirühmade taksonoomia ja autökoloogia." (1.01.2006−31.12.2009); Vastutav täitja: Mikk Heidemaa; Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 45 812 EUR.
ETF6598
Peamised klaadid ja fülogeograafilised mustrid lehevaablaste triibustes Dolerini ja Empriini (Hymenoptera, Tenthredinidae) ning mõnede krüptiliste liigirühmade taksonoomia ja autökoloogia.
Major clades and phylogeographic patterns in the sawfly tribes Dolerini and Empriini (Hymenoptera, Tenthredinidae) with taxonomy and autecology of some cryptic species groups.
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia601 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2007
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008182 040,00 EEK (11 634,48 EUR)
01.01.2009−31.12.2009174 758,00 EEK (11 169,07 EUR)
45 811,75 EUR

Molekulaarsüstemaatika meetodid on juba andnud olulise panuse organismide fülogeneetiliste suhete selgitamiseks, nii toetades kui ka ümber lükates varasemaid fülogeneetilisi hüpoteese või võimaldades püstitada uusi, samuti lahendada mitmeid krüptiliste liigirühmade taksonoomia ja diagnostikaga seotud probleeme. Molekulaartunnused on võimaldanud muuhulgas ka liigidefinitsioonide täpsustamist, varjatud (krüptilise) liigirikkuse hindamist eri organismirühmades ning evolutsioonilise ökoloogia hüpoteeside testimist. Usaldusväärsed fülogeneesipuud on kogu bioteadustes erakordselt olulised nii bioevolutsiooni üldiste seaduspärasuste mõistmiseks, kui ka praktikas, näiteks mingite teatud soovitud omadustega organismide leidmisel nende kasutamiseks biotõrjes, meditsiinis või tööstuses. Triibuse Dolerini esialgne fülogenees lahendatud vaid üldjoontes Nearktise fauna jaoks ja seda ainult valmikustaadiumite morfoloogia põhjal, mis paraku on ebapiisav Holarktise ulatuses usaldusväärse fülogeneetilise süsteemi loomiseks. Käesoleva projekti raames on kavas kaasata veelgi liigirikkama Palearktise fauna esindajad ja DNA nukleotiidsete järjestuste põhjal eristada peamised klaadid ja fülogeograafilised mustrid kogu Holarktise ulatuses. Triibus Dolerini on valitud mudelrühmaks eksofaagsete lehevaablaste jaoks, sest rühm on holarktilise levilaga, suhteliselt basaalse asendiga (nt ka nende vastsete toidutaimed on vanapärasemate soontaimede sugukondadest), nii Nearktise kui ka Palearktise faunad on piisavalt liigirikkad ja suhteliselt hästi uuritud, kuid sisaldavad endiselt mitmeid taksonoomiliselt seni veel lahendamata krüptilisi liigirühmi. Fülogeograafilisteks võrdluseks kaasatakse ka väiksema liigirikkusega, kuid evolutsiooniliselt noorem holarktiline lehevaablaste triibus Empriini, millesse kuuvate liikide vastsed toituvad evolutsiooniliselt nooremate soontaimesugukondade esindajatel. Käesoleva grandiprojekti peaeesmärgid on järgmised: - Peamiste klaadide ja fülogeograafiliste mustrite kindlaks tegemine holarktlise levilaga lehevaablaste triibustes Dolerini ja Empriini. - Kogu vastavate rühmade kohta leiduva bioloogilise info võrdlev analüüs ja süntees molekulaarfülogeneetilisete analüüside tulemuste põhjal. - Triibuste Dolerini ja Empriini krüptiliste liigirühmadega seotud olulisemate taksonoomiliste ja nomenklatuursete probleemide lahendamine Lääne-Palearktise ulatuses. - Internetipõhise taksonoomilise ekspertsüsteemi loomine taksonoomiliselt kriitiliste liikide vastsete ja valmikute identifitseerimiseks ning nendega seotud autökoloogiliste ja levikuandmete haldamiseks.
Well-founded phylogenetic hypotheses serve as the basis for experimentally testable predictions about the evolution of many biological systems, from biochemical and physiological systems, to behavioural studies. The many levels of hypothesis testing in systematics, from characters to species to clades are essential for all evolutionary biology. Based exclusively on imaginal morphology the preliminary phylogenetic system of the Nearctic Dolerini has been proposed. However, this is insufficiest for creating a solid phylogenetic system for Holarctic Dolerini as majority of the Palearctic lineages were not included. We intend to add even more diverse Palearctic members of the group and using the DNA sequence data to work out a phylogenetic classification of the holarctic Dolerini. The tribus Dolerini is selected as a model group of exophagous tenthredinids because this lineage is supposedly a basal among tenthredinidae (their larvae feed on more primitive plant families), diverse in Nearctic and Palearctic and the fauna of both regions is relatively well studied in general but includes still several cryptic species groups. In addition a less diverse but more derived holarctic tenthredinid tribus Empriini, the larvae of which feed on more advanced plant families, is selected for phylogeographical comparisons. Defining the main clades in the tribe Empriini, resolving the taxonomy of the presumably cryptic species groups, and describing their larvae is also intended. The study is expected to reveal phylogenetic relationships in the holarctic Dolerini and Empriini, thus enabling important comparisons of diversity and adaptations between the shared lineages in Palearctic and Nearctic region. The main objectives of the proposed grant project are as follows: - Revealing the main clades and phylogeographical patterns in the holarctic Dolerini and Empriini. - Comparative analysis and synthesis of all relevant biological information available for these groups in the light of molecular phylogeny. - Resolving the taxonomy and nomenclature of most critical cryptic species groups of Dolerini and Empriini in western Palearctic. - Creating a taxonomic expert system accessible in the Internet that aids to identify imagoes and larvae of all taxonomically problematical species groups and easy access to the relevant biological and distributional information.