"Muu" projekt SARSK12169T
SARSK12169T "Alkohol ja toitumise iseärasused krooniliste sisehaiguste kulgu ja prognoosi mõjutavate teguritena (1.09.2012−30.06.2015)", Margus Lember, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
SARSK12169T
Alkohol ja toitumise iseärasused krooniliste sisehaiguste kulgu ja prognoosi mõjutavate teguritena
Alcohol and nutrition as factors having impact on course and prognosis of chronic internal diseases
Alkohol ja toitumise iseärasused krooniliste sisehaiguste kulgu ja prognoosi mõjutavate teguritena
1.09.2012
30.06.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
3. Terviseuuringud3.9. ToitumisteadusB470 Füsioloogia 3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.09.2012−30.06.2015
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.09.2012−30.06.2015
AsutusRiikTüüp
Eesti Teadusagentuur
PerioodSumma
01.09.2012−30.06.2015186 200,00 EUR
186 200,00 EUR
Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE

Eestis on uuritud täiskasvanute toitumise ja alkoholitarbimise harjumusi juba alates 1992. aastast, kuid täpsemalt on selgitamata toitumise iseärasuste ja alkoholitarbimise osa krooniliste haiguste kulus, haigete tervisetulemi ja elukvaliteedi kujunemises. Samuti pole uuritud, kui tulemuslik on krooniliste haigete nõustamine tervishoiutöötajate poolt toitumise ja alkoholitarbimise osas seoses haiguse kulu ja prognoosiga. Paljude haiguste puhul on teada alkoholi ja toitumise mõju haiguste tekkele, ent kuidas on nende jätkuvad mõjud juba diagnoositud krooniliste haiguste korral, selle kohta on vähem andmeid. Sellest tulenevalt on projekti põhieesmärgiks selgitada toitumise ja alkoholitarbimise seost krooniliste sisehaiguste kulu, prognoosi ja patsientide tervisetulemi, sh elukvaliteediga ning hinnata, kas ja missugusel määral mõjutab tervishoiutöötajate poolne patsientide nõustamine patsiendi eluviisi ning sellega seonduvalt haiguse kulgu ja tervisetulemit. Uuringusse kaasatakse erinevate sisehaigustega patsiendid: metaboolne sündroom, adipoossus, diabeet, maksa alkoholtõbi, osteoporoos, artroos ja artriit. Uuritavaid jälgitakse 2 aasta jooksul. Koos muude terviseuuringutega hinnatakse postiküsitluse abil iga 6 kuu järel patsientide faktilist toitumist ning alkoholitarbimist AUDIT testi abil ja elukvaliteeti SF-36 meetodil. Üks osa uuringus osalevaid patsiente nõustatakse igal pere- ja eriarsti visiidil toitumise ja alkoholitarbimise osas, et hinnata selle interventsiooni tulemuslikkust. Uuringu käigus analüüsitakse lisaks patsiendi haigusega seotud näitajatele ka temaga seotud sotsiaalseid aspeke hindamiseks. Projekti oodatavateks tulemusteks on tõenduspõhiste seoste leidmine patsiendi eluviisi – toitumise ja alkoholitarbimise – ja eelnimetatud krooniliste haiguste kulu, prognoosi ning tervisetulemi vahel. Lisaks on projekti lõpus võimalik hinnata, kuivõrd järgivad erinevatesse sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvad patsiendid lisaks arsti poolt määratud ravile tervishoiutöötajatelt saadud soovitusi toitumise ja alkoholitarbimise osas ning missugusel määral seostub patsiendi soostumus soovituste järgimiseks tema haiguse kulu ja tervisetulemiga. Saadud tulemusi on võimalik rakendada vastavate haiguste ravijuhiste täiustamisel eeskätt tervist edendavate tegevuste osas. Projekti tulemusi saab kasutada ka tervishoiutöötajate koolituses ning patsientidele mõeldud juhendmaterjalide välja töötamisel.
TegevusProtsent
Alusuuring100,0