"Other" project VFP17114NG
VFP17114NG "CLEAN clinKER production by Calcium looping process (1.10.2017−30.09.2021)", Alla Šogenova, Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Geology.
VFP17114NG
Kaltsiumitsükli kasutamine CO2-vaba tsemendiklinkri tootmiseks
CLEAN clinKER production by Calcium looping process
1.10.2017
30.09.2021
R&D project
Other
Field of researchSubfieldCERCS specialityFrascati Manual specialityPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.17 Energetic ResearchT140 Energy research 2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering50,0
1. Biosciences and Environment1.9. Research into Substances Hazardous to the EnvironmentP305 Environmental chemistry 1.4 Chemical sciences50,0
InstitutionCountryType
European Commission
PeriodSum
01.10.2017−30.09.2021185 687,50 EUR
185 687,50 EUR
H2020

Tsemenditööstus omab võtmetähtsust CO2 emissioonide vähendamisel, olles vastustav ligikaudu 27% globaalse antropogeense tõõstusliku CO2 heitme eest. CLEANKER programmi fookus on demonstreerida integreeritud kaltsiumitsükli protsessi kasutatavust tööstuslikus mastaabis uues demosüsteemis kus töödeldakse Vernasca Buzzi Unicem (Piacenza, Itaalia) tsemenditehase heitgaase (4000 m3/h). Projekti koordineerib L.E.A.P. (Laboratory for Energy and Environment) Itaaliast ning osavõtjaid on 13 seitsmest riigist sh. Eestist kaks TTÜ instituuti (Geoloogia instituut ning Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi Anorgaaniliste materjalide teaduslabor). TTÜ koordineerida on Tööpakett 7 (transpordi, utiliseerimise ja ladustamise uuring) sisaldades 7 ülesannet ja 7 tulemit. Ülesannete seas on: valitud lokaalsete ja regionaalsete CCUS stsenaariumite tehno-majanduslik modelleerimine Vernasca, Kunda ja Slantsõ tsemenditehaste baasil (TTÜ-GI); laboratorses mastaabis eksperimendid põlevkivituha ning CDW karbonaatimiseks ning soovitused Vernasca mineralisatsioonireaktorile (TTÜ-MK); projekti lõpuks demonstreeritakse betooni tootmist tsemenditehase heitmaterjalidest ja Vernasca deomosüsteemis kaltsiumtsükliga seotud CO2'st.
The cement industry is a key-sector for the reduction of CO2 emissions. Cement production is responsible for about 27% of global anthropogenic CO2 emissions from industrial sources worldwide. The focus of CLEANKER is demonstrating the feasibility of the integrated Ca-Looping process at industrial scale in a new demo system treating 4.000 m3/h of flue gas emitted by the Buzzi Unicem cement plant in Vernasca (Piacenza, Italy). Project is coordinated by L.E.A.P. (Laboratory for Energy and Environment) from Italy. Project consortium is composed from 13 partners from 7 countries including two departments from Tallinn University of Technology (Department of Geology and Department of Materials and Environmental Technology: Laboratory of Inorganic Materials). TTÜ is a coordinator of the Work Package 7 (Transport, utilization and storage study) including 7 tasks and 7 deliverables. Among these tasks are: Techno-economic modelling of selected local and regional CCUS scenarios for Vernasca, Kunda and Slantsy cement plants (TTÜ-GI); Lab-scale experiments on waste oils shale ash and CDW carbonation and recommendations for the design of the mineralization reactor in Vernasca (TTÜ-MK); Producing of concrete using waste materials from cement plants and CaLooped CO2 trapped in the Vernasca demo system will be finaly demostrated in the project.
ActivitiesPercent
Applied Research50,0
Experimental Research50,0
InstitutionRoleCountryTypeComment
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC Spain
Associazione Amici della Terra, ADT, Italy
Buzzi Unicem S.p.A., BUZZI Italy
IKN GmbH IKN Germany
Italcementi-HeidelbergCement Group, ITC-HCG Italy
Laboratory for Energy and Environment Piacenza, LEAP Italy, (Coordinator)
Lappeenranta University of Technology, LUT Finland
Politecnico di Milano, POLIMI Italy
Quantis Sàrl, QUANTIS Switzerland
Tsinghua University, TSIU, China
University of Stuttgart, USTUTT, Germany
Verein Deutscher Zementwerke gGmbH, VDZ, Germany