See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7413
ETF7413 "Läänemere lainetuse tingimuste ajalis-ruumiline muutlikkus muutuvates kliimatingimustes" (1.01.2008−31.12.2011); Vastutav täitja: Tarmo Soomere; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 74 170 EUR.
ETF7413
Läänemere lainetuse tingimuste ajalis-ruumiline muutlikkus muutuvates kliimatingimustes
Spatial and temporal variability of the Baltic Sea wave fields in changing climatic conditions
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008313 200,00 EEK (20 017,13 EUR)
01.01.2009−31.12.2009300 672,00 EEK (19 216,44 EUR)
01.01.2010−31.12.2010273 312,00 EEK (17 467,82 EUR)
01.01.2011−31.12.201117 468,40 EUR
74 169,79 EUR

Lainetuse tingimused Läänemere erinevates osades varieeruvad oluliselt valitsevate tuulte anisotroopia ja mere keeruka geomeetria tõttu. Mere avaosa põhjapoolse sektori lainetuse intensiivsuse pikaajaline muutlikkus on nõrgalt korreleeritud tuule tugevuse muutlikkusega ning tõenäoliselt väljendab tuulte ruumilise mustri (tormide kestvus, tuule suuna muutumise iseloom konkreetses tormis, tormide trajektoor jne.) muutumist (Broman jt. 2006, Soomere ja Zaitseva 2007). Seetõttu on tõenäoline, et mere erinevates sektorites on lainetuse tingimuste muutused erineva iseloomuga, mis omakorda tähendab suuri potentsiaalseid erinevusi rannikuprotsesside muutustes erinevates rannaosades. Kirjeldatud iseärasuste tõttu ei ole võimalik Läänemere lainetuse omadusi isegi statistilises mõttes adekvaatselt hinnata ühes punktis mõõdetud tuuletingimuste alusel. Granti raames modelleeritakse lainetuse kliima ajalis-ruumilist muutlikkust Läänemere avaosas kõrglahutusega lainemudeli WAM abil ja realistlike tuulte mustri ja jäätingimuste baasil viimase kolmekümne aasta jooksul. Adekvaatse tuuleinfo ja jäätingimuste kirjelduse saamiseks on olemas kokkulepe Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudiga. Kogutakse (sh. digiteeritakse EMHI fondidest) ja üldistatakse olemasolevad ajaloolised lainetuse instrumentaalsete mõõtmiste ja visuaalsete vaatluste andmestik. Koostatakse lainetuse ruumilise muutlikkuse atlas, lainetuse peamiste omaduste (lainekõrgus, periood ja leviku suund) kahemõõtmelised jaotused erinevate rannaosade jaoks. Nende alusel identifitseeritakse tüüpilised ja ekstreemsed lainetuse tingimused mere erinevates osades, nende trendid ning vastavate muutuste ruumiline muster. Eraldi analüüsitakse viimastel kümnenditel aset leidnud jäätingimuste kiirete muutuste mõju lainetusele ja selle kaudu rannaprotsesside käigule; samuti madalmere lainetuse spetsiifikat (hiidlainete esinemise võimalus, lainete uhtekõrguse varieerumine jne) Arvutustulemuste andmebaasi alusel töötatakse välja kiirmeetod lainekliima, selle võimalike muutuste ja ekstreemsete tingimuste hindamiseks mere üksikutes osades. Taolistel hinnangutel on otsesed rakendused navigatsiooni ja mereteede planeerimisel, merre rajatavate objektide (nt. tuulepargid) projekteerimisel ning nende keskkonnamõju hindamisel, võimalike hoiatuste koostamisel ohtlike lainetuse tingimuste kohta ja nende adekvaatsuse testimisel operatiivsüsteemides, väikesadamate planeerimisel ning mitmesuguste rannikutehniliste tööde kavandamisel.
Wave conditions in different parts of the Baltic Sea vary considerably owing to its complex geometry and anisotropy of dominating winds. Both instrumental and visual data (Broman et al. 2006, Soomere and Zaitseva 2007) suggest that the long-term variability of wave fields in the Baltic Proper is weakly correlated with the variations of the average wind speed. Consequently, other properties of wind fields (e.g. the duration of storms, spatial patterns of wind direction, the trajectory and speed of translation of the storms), strongly affect wave properties in this area. This implies that (i) the changes in wave conditions may largely differ in different sectors of the downwind (Estonian) coasts, and (ii) estimates the Baltic Sea wave fields with the use of wind data measured at a few points are not reliable. We aim at establishing the temporal and spatial variability of the wave properties in the northern Baltic Proper based on the long-term wave hindcast with the use of a high-resolution version of the WAM wave model. The realistic wind patterns and the factual ice conditions will be received from the Swedish Meteorological and Hydrological Institute. The results will be compared with historical wave data (partially digitized from the archives of the Estonian Meteorological and Hydrological Institute and its sister organizations). The results form an atlas of the Baltic Sea wave fields and allow constructing of multivariate distributions of basic properties of waves for different sectors of the sea. They allow identification of typical and extreme wave conditions in different regions of the sea and the coast as well as their trends and substantial changes, and the spatial pattern of the changes. The influence of the changes in ice conditions on the properties of wave fields and on the course of coastal processes will be analysed as well in parallel with studies into statistics of freak shallow-water waves, sneaker waves, and parameters of wave runup The results of simulations allow constructing of rapid estimates of wave climate, its changes and extreme conditions for selected regions of the sea. Such estimates have direct applications in navigation and planning of fairways, in planning and assessing of environmental impact of offshore constructions (e.g. wind parks), in planning of various coastal engineering activities, and also in verifying warnings of dangerous sea states in operational forecasts based on lower-resolution models.