See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7204
ETF7204 "Inimeste ajalis-ruumilise käitumise mõjutatus bioklimaatilisest ja antropogeensetest keskkonnatingimustest." (1.01.2007−31.12.2010); Vastutav täitja: Anto Aasa; Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 48 576 EUR.
ETF7204
Inimeste ajalis-ruumilise käitumise mõjutatus bioklimaatilisest ja antropogeensetest keskkonnatingimustest.
Influences of bioclimatic and anthropogenic factors on humans time-spatial behaviour.
1.01.2007
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudS230 Sotsiaalne geograafia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007196 800,00 EEK (12 577,81 EUR)
01.01.2008−31.12.2008198 840,00 EEK (12 708,19 EUR)
01.01.2009−31.12.2009190 886,00 EEK (12 199,84 EUR)
01.01.2010−31.12.2010173 520,00 EEK (11 089,95 EUR)
48 575,79 EUR

Projekti üldine eesmärk on uurida inimeste lühialalise ajalis-ruumilise käitumise mõjutatust erinevatest keskkonnateguritest. Analüüsitakse nii bioklimaatiliste kui ka antropogeensete faktorite võimalikku mõju. Projekti raames püütakse välja selgitada inimese ajalis-ruumilist käitumist mõjutavaid tegureid. Inimeste liikumise iseloomustamiseks kasutatakse mobiiltelofoni positsioneerimist. Esmaste uuringute tulemused on näidanud, et inimeste ajalis-ruumiline käitumine on oluliselt seotud aastaaegade vaheldumise ning ilmaga. Täpsemat selgitamist vajab, millisel määral mõjutavad käitumist lühema- ja pikemaajalised ilmastikutingimused. Seni uurimata on inimeste käitumine ekstreemsete ilmastikutingimuste korral. Meteoroloogiliste tegurite kõrval mõjutab inimeste ajalis-ruumilist käitumist nende endi korraldatud ja kujundatud rütmide mõju: tööpäevade ja nädalalõpu erinevus, tähtpäevad, üksikürituste mõju. Seejuures viitavad algsed testimised asjaolule, et mõjud varieeruvad ka piirkonniti; turistide puhul on ilmselt tuvastatav ka muutlikkus päritoluriikide lõikes. Projekti eesmärk on tõstatatud hüpoteeside kontrollimine. Andmebaase on kavas uurida ka andmekaevandusliku lähenemise seisukohast, et tuvastada võimalike seni teadmata mustrite ja seoste olemasolu.
General purpose of current project is to study influences of different environmental factors to humans´ short-time time-spatial behaviour. The possible effect of both, the bioclimatic and anthropogenic factors will be explored. For describing the humans´ time-spatial mobility the mobile phone positioning (method????) will be used. During the project it is aimed to find out what are the factors that influence humans´ spatial behaviour. Results of the previous studies have showed strong relationship between humans’ time-spatial behaviour, seasons and weather. However, there is a need for further analysis to figure out how and in which extent human behaviour is influenced by short-term and long-term weather conditions. There is no research made on humans´ behaviour in extreme weather conditions. Besides the meteorological factors the humans´ behaviour is influenced by the rhythms established of their own, like the difference between workdays and weekends; holidays; mass events. First testing on that matter has indicated the regional variation of these influences; in case of tourists there might also be a possibility to recognise the variability by different countries. Previous studies have mostly focused on health problems, identifying the influences of several bioclimatic factors (incl. heat waves, sunshine, smog etc) to humans health. However, it is still unclear how these factors influence the time-spatial behaviour of humans.