"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6613
ETF6613 (ETF6613) "Balti kilbil toimunud Neoproterosoilised ja Paleosoilised geodünaamilised sündmused loodusliku jääkmagnetiseerituse tekke ja ea alusel (1.01.2006−31.12.2009)", Jüri Plado, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF6613
Balti kilbil toimunud Neoproterosoilised ja Paleosoilised geodünaamilised sündmused loodusliku jääkmagnetiseerituse tekke ja ea alusel
Neoproterozoic and Paleozoic geodynamic events on the Fennoscandian Shield in the light of the origin and ages of the magnetic remanence components
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. Maateadused 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2006−31.12.2007
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2007−31.12.2007120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2008−31.12.2008120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2009−31.12.2009115 200,00 EEK (7 362,62 EUR)
30 370,82 EUR

Balti kilbi lõunaosa on Neoproterosoikumis ja Paleosoikumis mõjutanud mitmed geoloogilised protsessid nagu settimine, tektooniline aktiivsus, erosioon ning meteoriidiplahvatuste poolt põhjustatud deformatsioon. Samas on nende protsesside ulatus, toimumise aeg ja iseloom suhteliselt halvasti teada. Balti kilbi geoloogilise ajaloo täpsustamiseks viiakse läbi eelkambriumi vanusega taasaktiviseerunud kivimite ning Vendi kuni Devoni settekivimite paleomagnetilised uuringud. Projekti eesmärgiks on: (i) Ediacara kuni Devoni kivimite palemagnetiline uurimine täpsustamaks Baltika pooluse näivteekonda ning laama asendit nimetatud ajavahemikus. Eesmärgiks on Balti kilbi ja Ida-Euroopa hästidateeritud kivimite usaldusväärsete jääkmagnetiseerituse suundade isoleerimine kasutades tänapäevast aparatuuri ja uurimismetoodikat. Andmestikku kasutatakse globaalsete paleogeograafiliste rekonstruktsioonide, iseäranis Pangea kontinendi uuringu tarbeks, (ii) Neoproterosoikumi ja Paleosoikumi tektooniliste protsesside poolt mõjutatud Balti kilbi kivimite paleomagnetiline, petrofüüsikaline ja mineraloogiline uuring eesmärgiga hankida informatsiooni protsesside, mille tulemusel tekivad sekundaarsed magnetiseeritused, põhjuste, toime ja ulatuse kohta, ning (iii) korreleerida sekundaarse jääkmagnetiseerituse teke ja iga Balti kilbil (kilbi servaalades) toimunud geodünaamiliste sündmustega. Eesmärgiks on eristada globaalsete protsesside poolt põhjustatud magnetiseeritusi lokaalsete protsesside poolt põhjustatutest.
The southern part of the FS has experienced several geological processes during Neoproterozoic and Paleozoic. These include sedimentation and reactivation processes of the Precambrian basement, such as rifting, shearing, and deformation caused by impact cratering. However, the scale, nature, and timing of these geologically young events are poorly known. In order to add new knowledge on the geological history of the Fennoscandian Shield, palaeomagnetic studies will be carried out on reactivated Precambrian basement and on Vendian to Devonian sedimentary rocks, which, so far, have been explored appropriately only in few stratigraphic intervals. The objectives of the project are: (i) to obtain reliable palaeomagnetic data for the time interval from Vendian to Devonian in order to revise the Apparent Polar Wander Path (APWP) of the Fennoscandian Shield. The main goal of this object is to isolate reliable data on the primary remanent magnetizations from well-dated sedimentary and igneous rocks in the Fennoscandian Shield and adjacent areas on the East European platform by using modern equipments and analysing methods. The data will be used in global paleogeographic reconstructions, especially in studies of the supercontinent Pangaea, (ii) to investigate palaeomagnetic, rock magnetic, and mineralogical properties of rocks, which have undergone reactivation processes on the Fennoscandian Shield. One of the main goals of this object is to obtain more knowledge on the processes in which secondary magnetizations are acquired. It will be done by combining paleomagnetic results to rock magnetic, petrophysical, and petrological studies. The results have potential in exploration of econamically important minerals and ores if secondary remanent magnetizations are formed coevally with the mineralizations, typically due to fluid migration, and (iii) to correlate the nature and age of remagnetization processes with tectono-magmatic and geodynamic events on the Fennoscandian Shield. The main aim of this object is to recognize and date remagnetizations related either to global scale Paleozoic geodynamic processes or to local scale reheating events, originating from sedimentary, magmatic, and tectonic processes.