"Muu" projekt SSHHI11072T
SSHHI11072T "Üliõpilaste tajutud muutused õppejõudude õpetamispraktikas (1.04.2011−1.09.2013)", Mari Karm, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut.
SSHHI11072T
Üliõpilaste tajutud muutused õppejõudude õpetamispraktikas
The impact of university teachers' development activities on the quality of study process in higher education
Üliõpilaste tajutud muutused õppejõudude õpetamispraktikas
1.04.2011
1.09.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe5.3. Haridusteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.04.2011−01.09.2013
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituutkoordinaator01.04.2011−01.09.2013
AsutusRiikTüüp
SA Archimedes
PerioodSumma
01.04.2011−01.09.201315 833,65 EUR
15 833,65 EUR
Primus

Uurimus on kavandatud Tartu ja Tallinna Ülikooli uurimisgruppide koostööna, eesmärgiga luua teaduspõhine alus õppejõudude õpetamisoskuste järjepidevaks arendamiseks ja seeläbi kõrgkooliõppe kvaliteedi parendamiseks. Uurimuse tulemusena leitakse vastused järgmistele küsimustele: Millist informatsiooni annab üliõpilaste tagasiside õpetamise kvaliteedi kohta? Kui usaldusväärne on üliõpilaste tagasiside? Kuidas kogevad üliõpilased õppimist ja õpetamist ülikoolis? Kuidas ülikooli õppejõudude õpetamispraktikad mõjutavad üliõpilaste õppimist? Milline on õppejõudude õpetamisoskuste koolituste mõju õppe kvaliteedile? Milliste indikaatorite abil saab avalduvat mõju mõõta ja analüüsida? Uurimuse eesmärgi saavutamiseks ja uurimisküsimuste lahendamiseks kogutakse nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmeid. Kvantitatiivseid andmeid kogutakse üliõpilastelt küsimustikega (tagasiside ainekursuste lõpul (ÕIS), suhtumine tagasisidesse, Learning and Studying Questionnaire (LSQ) ja Experiences of Teaching and Learning Questionnaire (SETLQ). Kvantitatiivsete andmete tõlgendamiseks vajalikke kvalitatiivseid andmeid kogutakse intervjuudega (üliõpilaste tajutud muutused õppejõudude õpetamispraktikas, juhtumianalüüsid). Oluline informatsiooniallikas õppimise ja õpetamise kvaliteedi parandamisel on üliõpilaste tagasiside õpetamisele (tagasiside küsimustikud) (Biggs & Tang, 2009). Senised üliõpilaste tagasiside uurimused keskenduvad põhiliselt tagasiside küsimustike ja nende erinevate vormide kvaliteedi (valiidsuse) analüüsile ja hindamisele (Seldin, 1993; Huxham et al, 2008). Samuti on vaadeldud üliõpilaste õppimishoiakute ning õpetamisarusaamade peegeldumist tagasiside kaudu (Chen & Hoshower, 2003; Diseth, 2007). Väga vähe on rakendatud üliõpilaste tagasisidet, analüüsimaks õppejõudude õpetamisoskuste muutumist ning reaalset igapäevast õpetamispraktikat. Cilliersi ja Hermani (2010) uurimusest ilmnes, et kui õppejõud oli osalenud õpetamisoskuste koolitusel, suurenes üliõpilaste rahulolu õpetamisega. Kasutades üliõpilaste tagasisidet õppejõudude õpetamisoskuste arenemise hindamiseks, on vajalik hinnata ka vastava tagasiside usaldusväärsust (Kember, Leung & Kwan, 2002).
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0