"Aparatuuri toetus" projekt SF0180026s08AP
SF0180026s08AP "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180026s08 raames (1.01.2010−31.12.2011)", Ain Heinaru, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut.
SF0180026s08AP
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180026s08 raames
1.01.2010
31.12.2011
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.2. MikrobioloogiaB230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201140 520,69 EUR
40 520,69 EUR

Käesolev teadusprojekt seostub Balti mere mikroobide biodegradatiivse potsentsiaali uurimisega, eriti õlireostuse korral. Töö koosneb kahest põhilisest osast. Esimese osa uuringud on seotud merega Eesti territooriumi lähedal. Planeeritakse määratleda mikroobide biodegradatiivne potsentsiaal DNA profiilide sedastamise ja biodegradatiivsete bakterite isoleerimisega. Töö käigus isoleeritavatel ja geneetiliselt iseloomustatavatel bakteritüvedel on lisaks teaduslikule ka majanduslik väärtus merevee õlireostuse kõrvaldamisel. Teine töö osa uurib biodegradatiivsete plasmiidide päritolu ja evolutsiooni, eelkõige geenide horisontaalse ülekande, geenide korduvuste ja genoomsete saarte määratlemisega. Määratakse täielik nukleotiidne järjestus mitmel biodegradatiivsel plasmiidil. Me planeerime publitseerida saadud teadustulemused ca 20 rahvusvahelises CC-tasemega ajakirjas ja konverentsi materjalides, kaitsta teemaga seotult vähemalt 6 PhD tööd, koostada ja esitada vähemalt 1 patenditaotlus.
Current research project is connected with the study of biodegradation potential of microbes in the Baltic Sea, especially in case of oil spills. It consists of two main parts. The first one is connected directly with the sea, near the Estonian territory. We expect to determine the biodegradative potential by DNA profiling and isolation of biodegrdative bacterial strains. We belive that the isolated and genetically characterized bacterial strains could have both scientific and commercial value for cleaning up oil contaminated marine environment. The second part of the project is connected with study of evolution and origin of biodegradative plasmids in context of horizontal gene transfer, gene redundancy and genomic islands. The complete nucleotide sequence of several biodegradative plasmids would be determined. We intend to publish our results in ca 20 international CC-level journals and conference materials, to complete 6 PhD works and to perform at least one patent application.