See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7605
ETF7605 "Vulkanismi areng Baltika laami äärealadel ja sellel tuginev Ordoviitsiumi ja Siluri kemostratigraafia Baltoskandia regioonis" (1.01.2008−31.12.2011); Vastutav täitja: Tarmo Kiipli; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 35 521 EUR.
ETF7605
Vulkanismi areng Baltika laami äärealadel ja sellel tuginev Ordoviitsiumi ja Siluri kemostratigraafia Baltoskandia regioonis
Evolution of volcanism at the margins of Baltica plate and Ordovician and Silurian chemostratigraphy based on altered volcanic ash layers
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2009−31.12.2009144 000,00 EEK (9 203,28 EUR)
01.01.2010−31.12.2010130 896,00 EEK (8 365,78 EUR)
01.01.2011−31.12.20118 365,20 EUR
35 521,01 EUR

Vulkanism markeerib olulisi geoloogilisi sündmusi ja kohti kaasnedes litosfääri laamide sukeldumisega vahevöösse, kontinentide lagunemisega piki süvamurranguid ja kuumade punktidega, kus sulamagma tõuseb sadade kilomeetrite sügavusest. Üks suuremaid mäetekkeprotsesse Maa ajaloos oli Kaledoonia kurrutus, mis toimus Vara-Paleozoikumis kokku triivinud kontinentide Baltika, Avalonia ja Laurentia vahel. Nende kaugete aegade geoloogilises arengus on palju ebaselget, kuna mäeahelikud, mis koosnesid selle aja kivimitest on sügavalt kulutatud (Norra) ja kohati kaetud hilisemate kivimitega (Poola, Saksamaa) järgnenud pika aja jooksul. Eesti, Läti ja Leedu settekivimite läbilõiked sisaldavad neist mäeahelikest ja kaarsaarestikest pärinevaid vulkaanilise tuha kihte oma õiges ajalises järgnevuses pakkudes unikaalset võimalust vulkanismi ajaloo rekonstrueerimiseks suure detailsusega. Eesti-Läti Ordoviitsiumi ja Siluri läbilõigetes on praeguseks teada vulkaanilised kihid 140 purskest. ETF-i projekti nr 5921: „Kaledoonilise vulkanismi jäljed Eesti ja Baltoskandia settekivimites ning nende kasutamine geoloogiliste läbilõigete korrelatsioonil, sedimentoloogias ja paleogeograafias” raames rakendati taotluse autorite poolt välja töötatud meetodit purskekihtide identifitseerimiseks magmalise sanidiini koostise alusel ja töötati välja kemostratigraafiline skeem Ülem Landovery kohta, mis sisaldab vulkaanilisi markerkihte 44-st purskest. Meetod võimaldab mõistliku töömahu piires analüüsida sadu proove andes kvantitatiivse parameetri iga proovi iseloomustamiseks. Ida-Baltikumi alad asuvad 600 kuni 1400 km kaugusel oletatavatest lähtevulkaanidest, nii et iga leitud kiht esindab väga suurt vulkaanipurset, mis on võrreldavad või ületavad suurimaid teadaolevaid inimkonna ajaloolisest perioodist. Kaledoonilise vulkanismi geokeemilise arengu rekonstrueerimine ja kaasnenud maavarade prognoos vulkaaniliste tuhakihtide alusel on üks käesoleva projekti eesmärke. Erinevates looduskeskkondades (sügaval meres, madalmeres) kujunenud setete täpne korrelatsioon on sageli keeruliseks probleemiks, mille lahendamiseks on kulunud mitmete põlvkondade teadlaste jõupingutused. Vulkaanilise tuha kihid, mis settivad samaaegselt erinevates keskkondades pakuvad ainulaadset võimalust väga täpseks ajaliseks korrelatsiooniks. Projekti teiseks eesmärgiks ongi settekivimite läbilõigete täpne korrelatsioon üle Baltoskandia ja Ordoviitsiumi-Siluri vulkanismil baseeruva kemostratigraafilise skeemi väljatöötamine.
Volcanism marks important geological events and sites occurring together with lithosphere subduction, cutting up continents along deep faults and hot spots, with magma rising from hundreds of kilometres depth. One of the greatest mountain formation processes in the Earth history were Caledonian tectonic deformations occurring between colliding Baltica, Avalonia and Laurentia palaeocontinents. Many problems are difficult to solve in the history of these ancient processes, because mountain ridges, uplifted this time, are deeply eroded (Norway), and buried under later sediments (Poland, Germany). Sedimentary sections from East Baltic contain accurate record of volcanic eruptions (ash layers) from neighbouring tectonically active areas offering unique possibility for restoring magmatic history with great detail. From the Ordovician-Silurian of Estonia-Latvia are now known volcanic ash beds from about 140 eruptions. In the frame of ESF project 5921: “Traces of Caledonian volcanism in Estonian and Baltoscandian sedimentary sections and using of volcanic ash beds in correlation, sedimentology and palaeogeography” authors of current application used composition of magmatic sanidine for identification of particular eruption bed and worked out chemostratigraphical scheme for Upper Llandovery containing marker beds from 44 volcanic eruptions. Used method enables to analyse hundreds of samples within reasonable time frame giving quantitative characteristic for each ash bed. East Baltic locates at a distance of 600 – 1400 km from potential source volcanoes, therefore each ash bed found there represents very large eruptions comparable and exceeding largest known from historical period of mankind. Reconstructing of geochemical evolution of Caledonian volcanism and prognosis of accompanied mineral resources is one of the main aims of the project. Sedimentary rocks forming in different environments (deep sea, shallow sea) contain different fossil assemblages and correlation of them was often very challenging problem consuming efforts of scientists from many generations. Volcanic ash, falling in different environments, offers unique possibility for extremely precise correlation. The second aim of the project is precise correlation of sections over Baltoscandia and composing of chemostratigraphical scheme basing on volcanism.