"Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programm" projekt T170117VLVM
MEMRUP43, RITA2/018 "Sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide majandusliku mõju projekt (1.11.2016−17.11.2017)", Julia Jeremejeva, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, kliinilise veterinaarmeditsiini osakond.
MEMRUP43, RITA2/018
T170117VLVM
Sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide majandusliku mõju projekt
Project on the alternatives for surgical castration in pigs and their effect on the economics
1.11.2016
17.11.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.2. VeterinaarmeditsiinB750 Veterinaarmeditsiin, kirurgia, füsioloogia, patoloogia, kliinilised uuringud 4.3 Veterinaaria100,0
PerioodSumma
01.11.2016−31.12.201724 998,40 EUR
24 998,40 EUR

Alates 2018. a ei kastreerita Euroopas vastu võetud deklaratsiooni järgselt sigu kirurgiliselt. Euroopa seakasvatajad peavad kasutama alternatiivsed meetode põrsaste kastreerimiseks. Kirurgilise kastreerimise alternatiiviks võib kasutada kastreerimata isasloomade varajase tapale saatmist või immunokastreerimist, mis aitab vältida kuldilõhna ja kuldimaitse tekkimist. Projekti eesmärk on võrrelda eelnimetatud alternatiivmeetodite majanduslikku mõju – kulud söödale, immunokastreerimiseks vajalike vaktsiinide kulu, kastreerimata sigade suurenenud agressiivsusest tulenevat kahju, potentsiaalselt kuldilõhnalise liha avastamiseks tehtavaid kulutusi lihakäitlemisettevõttes ning sellest tulenevat liha hinna vähendamist, kastreerimata sigade väiksema tapakaaluga seotud liha hinna vähendamist. Samuti plaanitakse uurida tapamajades kuldi lõhna identifitseerimise võimalikkust ja rakendatavust ning tarbijate suhtumist kastreerimata isasloomade ning immunokasteeritud sigade liha vastuvõetavust.
According to the European Declaration on alternatives to surgical castration of pigs, the practice should be abandoned by 1 January 2018. The pig farmers have to use some alternative method for the piglets’ castration. Immunocastration and early slaughtering of uncastrated pigs can be used to avoid the boar taint. The aim of the project is to compare the economic impact of these alternative methods on food costs, costs associated with immunocastration, the losses associated with the aggression of uncastrated males, the costs of boar taint control at slaughterhouses and the price decrease that it causes, also the price decrease associated with the smaller slaughter weight of uncastrated pigs. Additionally we plan to investigate the willingness and practical implications of slaughterhouses to receive the meat of immunocastrated and uncastrated pigs. We also plan to perform the survey of consumers investigating their acceptance of that kind of meat.