Religioonivastane võitlus Eesti NSV-s aastail 1957–1990. Tähtsamad institutsioonid ja nende tegevus

Remmel, A. (2011). Religioonivastane võitlus Eesti NSV-s aastail 1957–1990. Tähtsamad institutsioonid ja nende tegevus. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
dissertatsioon
Remmel, A.
  • Eesti
Anti-religious struggle in Estonian SSR in 1957–1990. Main institutions and their activities
Doktoritöö
Tartu Ülikool
Tartu
Tartu Ülikooli Kirjastus
1406–2410
978–9949–19–814–6
2011
324
Ilmunud
2.3. Dissertatsioonide seerias ilmunud dissertatsioonid (v.a. käsikirjalised);