Mehri Texts from Oman

(1999). Mehri Texts from Oman. Harrassowitz .
raamat/monograafia
Harrassowitz
Semitica Viva
22
1999
303
Ilmunud
4.1. Kogumike ja ajakirja erinumbrite toimetamine, mis vastavad punktides 1.1, 1.2, 3.1 või 3.2 esitatud nõuetele

Viited terviktekstile

Lisainfo