EVS-EN ISO 14253-2:2011. Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS) - Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel - Osa:2 Juhised mõõtemääramatuse arvutamiseks toote geomeetriliste spetsifikatsioonidega (GPS) seotud mõõtmistel, mõõtevahendite kalibreerimisel ja toodangu nõuetele vastavuse hindamisel

Lillepea, Lauri (tõlkija); Laaneots, Rein (kontrollija-toimetaja) (2012). EVS-EN ISO 14253-2:2011. Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS) - Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel - Osa:2 Juhised mõõtemääramatuse arvutamiseks toote geomeetriliste spetsifikatsioonidega (GPS) seotud mõõtmistel, mõõtevahendite kalibreerimisel ja toodangu nõuetele vastavuse hindamisel. . Tallinn: Eesti Standardikeskus.
muud
Lillepea, Lauri (tõlkija); Laaneots, Rein (kontrollija-toimetaja)
  • Eesti
Geometrical Product Specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 2: Guideance for the estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of measuring equipment and in product verification (ISO 14253-2:2011
Tallinn
Eesti Standardikeskus
2012
70
Ilmunud
4.2. Teiste teadusväljaannete toimetamine, mis ei kuulu kategooriasse 4.1, aga mille väljaandnud kirjastus on akadeemiliselt piisavalt tuntud

Viited terviktekstile

Lisainfo

geometrilised mõõtmed, mõõtemääramatus, mõõtevahendid, mõõtevahendite kalibreerimine,toote geomeetriline spetsifikatsioon, töödeldavad detailid (osised)