Inimarengu aruanne 2019/2020

Helen Sooväli-Sepping (2019). Inimarengu aruanne 2019/2020. Eesti Koostöö Kogu [ilmumas].
muud
Helen Sooväli-Sepping
  • Eesti
Human Development Report 2019/2020
Eesti Koostöö Kogu
2019
Ilmumas
4.1. Kogumike ja ajakirja erinumbrite toimetamine, mis vastavad punktides 1.1, 1.2, 3.1 või 3.2 esitatud nõuetele

Lisainfo