5d-4f transitions of Ce3+ in different the YPO4 nanophases

Popov, A. V.; Orlovskii, Yu. V.; Vanetsev, A. S.; Gaitko, O. M.; Lange, S.; Orlovskaya, E. O.; Ma, C.-G.; Sildos, I. (2012). 5d-4f transitions of Ce3+ in different the YPO4 nanophases. 8th International Conference of F-Elements, Udine, Italy, August 26-31, 2012. Italy: Universitas, SPC16P.
publitseeritud konverentsiettekanne
Popov, A. V.; Orlovskii, Yu. V.; Vanetsev, A. S.; Gaitko, O. M.; Lange, S.; Orlovskaya, E. O.; Ma, C.-G.; Sildos, I.
  • Inglise
8th International Conference of F-Elements, Udine, Italy, August 26-31, 2012
Italy
Universitas
2012
SPC16P
Ilmunud
5.2. Konverentsiteesid, mis ei kuulu valdkonda 5.1

Viited terviktekstile