Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 (visiooniga aastani 2100) koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad.

Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 (visiooniga aastani 2100) koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad.
muud elektroonilised publikatsioonid
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K.; Kangur, P.; Kattai, K.; Kauer, K.; Kruusmaa, K.; Kull, T.; Kurvits, T.; Laanisto, L.; Laht, J.; Lanno, K.; Lauringson, E.; Leming, R.; Lennuk, L.; Lokko, K.; Lutter, R.; Mander, Ü.; Mänd, M.; Neito, E.; Niinemets, Ü.; Nurkse, K.; Nõges, P.; Nõges, T.; Nõmmann, T.; Pall, P.; Raet, J.; Rosenberg, T.; Rõõm, E.-I.; Saks, L.; Sell, I.; Sepp, K.; Uustal, M.; Veber, T.; Vetemaa, M.
  • Eesti
Proposal for compiling Estonian national climate adaptation strategy 2017-2030 (vision towards 2100): natural environment and bioeconomy
2015
38
Ilmunud
2.5. Projekti, tellitud teadustöö või analüüsi publitseeritud raport

Viited terviktekstile