Eestikeelsed väitekirjad: suhtumisest ja keelejoontest

Kapanen, Airi; Kruusvall, Jüri; Nemvalts, Peep; Roosalu, Triin; Roosmaa, Eve-Liis (2012). Eestikeelsed väitekirjad: suhtumisest ja keelejoontest. 14−14.
muud elektroonilised publikatsioonid
Kapanen, Airi; Kruusvall, Jüri; Nemvalts, Peep; Roosalu, Triin; Roosmaa, Eve-Liis
  • Eesti
Theses in Estonian: on Opinions and on Language
Tallinn
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
11. rakenduslingvistika kevadkonverents "KEELE MÕÕTMED" 26.–27. aprill 2012, Tallinn TEESID / EAAL 11th Annual Conference "MEASUREMENT OF LANGUAGE" April 26-27, 2012, Tallinn, Estonia ABSTRACTS
2012
1414
Ilmunud
5.2. Konverentsiteesid, mis ei kuulu valdkonda 5.1

Viited terviktekstile

Lisainfo

Autorid on uuringu "Eesti keel kõrghariduse ja teaduse keelena" töörühma liikmed; töörühma juht Peep Nemvalts. Uuringut toetab Euroopa Liit ESF programmi „Primus“ kaudu.