Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 mõjude eelhindamine. Lõpparuanne.

Viira, Ants-Hannes; Mõtte, Mati; Aro, Kersti; Lillemets, Jüri; Põder, Anne; Kreegimäe, Katrin; Lemsalu, Katrin; Loit, Evelin; Kauer, Karin; Jõudu, Ivi; Roasto, Mati; Jaanuska, Heiki; Järvalt, Ain (2019). Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 mõjude eelhindamine. Lõpparuanne.
muud elektroonilised publikatsioonid
Viira, Ants-Hannes; Mõtte, Mati; Aro, Kersti; Lillemets, Jüri; Põder, Anne; Kreegimäe, Katrin; Lemsalu, Katrin; Loit, Evelin; Kauer, Karin; Jõudu, Ivi; Roasto, Mati; Jaanuska, Heiki; Järvalt, Ain
  • Eesti
2019
165
Ilmunud
2.5. Projekti, tellitud teadustöö või analüüsi publitseeritud raport

Lisainfo