The modification of energy transfer in the solid solutions of tungstates and RE-doped borates

Spassky, D.; Omelkov, S.; Mägi, H.; Levushkina, V.; Mikhailin, V.; Krutyak, N.; Tupitsyna, I.; Dubovik, A.; Yakubovskaya, A.; Belsky, A.; Tret’yakova, M.; Zadneprovski, B. (2013). The modification of energy transfer in the solid solutions of tungstates and RE-doped borates. International conference on Advanced Scintillation Materials ASM2013, September 23-27, 2013, Kharkov, Ukraine. 24.
publitseeritud konverentsiettekanne
Spassky, D.; Omelkov, S.; Mägi, H.; Levushkina, V.; Mikhailin, V.; Krutyak, N.; Tupitsyna, I.; Dubovik, A.; Yakubovskaya, A.; Belsky, A.; Tret’yakova, M.; Zadneprovski, B.
International conference on Advanced Scintillation Materials ASM2013, September 23-27, 2013, Kharkov, Ukraine
2013
24
Ilmunud
5.2. Konverentsiteesid, mis ei kuulu valdkonda 5.1

Viited terviktekstile