Intellektuaalomandi (IO) protsesside süvaanalüüs, seire metoodika testimine ja analüüs ning Eestile sobivate IO poliitikasoovituste kujundamine

Mets, Tõnis; Kelli, Aleksei; Mets, Ave. (2015). Intellektuaalomandi (IO) protsesside süvaanalüüs, seire metoodika testimine ja analüüs ning Eestile sobivate IO poliitikasoovituste kujundamine. 1−62.
muud elektroonilised publikatsioonid
Mets, Tõnis; Kelli, Aleksei; Mets, Ave.
  • Eesti
An In-Depth Analysis of Intellectual Property (IP) Processes, Testing IP Monitoring Methodologies and Development of IP Policy Recommendation for Estonia
2015
162
Ilmunud
2.5. Projekti, tellitud teadustöö või analüüsi publitseeritud raport