See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
29.05.1972
6398356
janek.reinik@kbfi.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2012–...   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1,00)
01.09.2007–01.09.2012   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2007–31.12.2012   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, vanemteadur
01.01.2004–31.12.2007   
- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Erakorraline vanemteadur;
01.01.2003–31.12.2004   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, teadur;
01.01.1995–31.12.2004   
1994–1995, 1997–1998, 2004, Åbo Akademi Ülikool (Soome), uurija;
01.01.1995–31.12.2000   
1995–1997, 1998-2000 - PIC Eesti AS, insener;
01.01.1994–31.12.1994   
Eesti Keskkonnauuringute Kesklaboratoorium, tehnik
 
 
Haridustee
1999–2003   
doktoriõpe (PhD) “Ksülidiiniga reostunud vee puhastamine”
1996–1998   
magistriõpe (MSc)
1990–1995   
keskkonnakaitse tehnoloogia insener
 
 
Lisainfo
Diplomitöö 1994-1995: Katalüütilise monoliitse reaktori dünaamiline modelleerimine ja parameetrite hindamine Åbo Akademi Ülikool, Turu, Soome.Magistritöö 1997-1998: Aldoli tekke- ja elimineerimisreaktsiooni kineetika tahkel katalüsaatoril, Åbo Akademi, Ülikool, Turu, Soome.Doktoritöö 2000-2003: Ksülidiiniga reostunud vee puhastamine, Koostööprojekt Tallinna Tehnikaülikooli, Helsingi Tehnikaülikooli ja Lappenranta Tehniokaülikooli vahel. Katseline osa teostati Soome ülikoolides.Külalisuurija 2008: Orgaaniliste ainete diffusiooni määramine ioonvedelikes, aktiveeritud põlevkivituha katalüütiliste omaduste hindamine, tuha aktiveerimene ioonvedelikes, pallaadiumin nanoosakeste valmistamine jne. Åbo Akademi, Ülikool, Turu, Soome.
2011, Projekt EU40378 “Uued lahendused teekatete talviseks libedustórjeks”
Rootsi instituudi, Visby programmi lühiajaline stipendium Umeå ülikooli, Juuli, 2011
2012, EU42578 projekt Joogivee desinfitseerimistablettide kui uue toote “EfferAqua” ohutuse ja võimalike kõrvalmõjude hinnang
2015 - Narva elektrijaamade keevkihtkatelde tuha granuleerimine, sorbendi süntees ja kasutamine heitvee puhastamisel, rahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
2021 - 2022 Arendusgrant EAG160, Paakuvate tuhagraanulite valmistusprotsessi arendus - põlevkivituhast kassiliivale lisaväärtuse andmine
2011-2014, projekt 3.2.0501. 10.0002, Põlevkivi põletamisega kaasnevate tahkjäätmete uute kasutusalade alused “Tuhk” (“Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”).
2013-2014 VKG OIL AS ja VKG Energia OÜ jäätmete üldiseloomustamine. Lepinguline töö. Tellija VKG OIL AS ja VKG Energia OÜ
Projekt Põlevkivi Kompetentskeskuse moodustamine, reg nr. EU 32812 (EAS), 06.2010-15.12.2010. Juhtasutus TTÜ. Projekti täitmiseks on sõlmitud TTÜ ja KBFI vahel partnerlusleping.
2014 Narva Elektrijaama uute keevkihtkatelde lendtuha kasutamine tsemendi koostisosana - keskkonnaohutuse ja CEM II standardi nõuetele vastavuse uuring, Rahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
2014-2015 OSAMAT-projekti keskkonna järelseire, Tellija Eesti Energia AS
2015 - Narva Elektrijaamade keevkihtkatelde tuha granuleerimine, sorbendi süntees ja kasutamine heitvee puhastamisel. Rahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
2016 - Granuleeritud põlevkivi keevkihtkatlatuha kasutamine mullaparendajana – leostusuuring. Rahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
2016 Kolmeteistkümne katseloomade allapanu proovi uuring. Tellija Tapvei OÜ
2015 Tuhaproovide leostuskäitumine. Tellija TTÜ
2015: Tuhaproovi leostusuuring. Tellija TTÜ
2015: Monolitide leostuvuskäitumine. Tellija Viru Keemia Grupp AS
2017-2018, Narva õlitehase fenoolse heitvee puhastamine granuleeritud põlevkivituhaga - protsessi
väljatöötamine, rahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
2017-2018, Keskkonnaohutuse analüüsi teostamine jäätmetele ja tuhagraanulitele, tellija Tallinna Tehnikaülikool
2017-2020, Iru Elektrijaama jäätmepõletusploki koldetuha vastavustestid, mineraalkoostis ja eksperti hinnang, Enefit Taastuvenergia OÜ & Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
2018 - Vetikaekstrakti filterkoogist ja rannalt korjatud vetikate tormiheitest granuleeritud väetise valmistamise protsessi ning retseptuuri väljatöötamine, rahastaja Tartu Ülikool
2018 - Bioetanoolist süütegeeli isesüttimistemperatuuri määramine, tellija Biofire OÜ
2018 - Tuhaproovie analüüs, Eesti Energia AS
2018 - Väetiseproovide süsiniku jalajälje määramine, IMCS Eesti Ltd
2018 - Põleckivtuha graanulite testpartii valmistamine, Itoil Trade OÜ
2018 Eesti Energia AS, OSAMAT projekti pilootaladel keskkonnaseire teostamine
2018 - 2019 KIK, Granuleeritud põlevkivituha kasutamine mahepõllumajanduses
2019 Nelja Energia AS, Puidutuhast plaatide valmistamise uuring
2019 Biofire OÜ, Materjali kvalifitseerimine ASTM D4359-90 järgi tahkeks või vedelaks aineks
2019 - 2020 Enefit Green AS, Katla sadestise analüüsid
2019 YIT Eesti AS, Sillamäe sadama tee katte uuring
2020 Corestone OÜ, Tuha mineraalkoostise analüüs REACHi jaoks
2020 Eesti Energia AS, Auvere tuha analüüs
2019 - 2021 Mahekultuuride klaster, osalemine innovatsiooniklastris partnerine
2019 - 2020, Reoveesette kääritatud jäägi ja põlevkivituha ringlussevõtt - granuleerimise piloottehase ettevalmistamine, projekt nr 15811,
Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2020, Põlevkivituhagraanulite uuring - kassiliiva valmistamine CFB tuhast ja testid, Eesti Energia AS
2020 Eesti Energia AS, OSAMAT projekti pilootaladel keskkonnaseire teostamine
2020 - 2021 Caramira Grupp OÜ ja Eesti Energia AS, CFB põlevkivituhast kassiliiva testpartiide valmistamine
2021 - Nutriloop OÜ - graanulite testpartiid orgaanilisest matersjalist,

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; TÄPSUSTUS: Keskkonnatehnoloogia
 
 
Lisainfo
Tehnikateaduste kandidaat (PhD)Tallinna Tehnikaülikool, 2003

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2021
1.2.
2021
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
2.3.
2003
3.1.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
1.2.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
3.5.
2000
3.4.
1999
13.01.2022
29.05.1972
6398356
janek.reinik@kbfi.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2012–...   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Researcher (1,00)
01.09.2007–01.09.2012   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Researcher (1,00)
01.01.2007–31.12.2012   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Research Scientist;
01.01.2004–31.12.2007   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Exrtaordinary Senior Research Scientist;
01.01.2003–31.12.2004   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, research scientist;
01.01.1995–31.12.2004   
1994–1995 , 1997–1998, 2004 -Åbo Akademi University (Finland), research scientist;
01.01.1995–31.12.2000   
1995–1997, 1998-2000 PIC Estonia AS, engineer;
01.01.1994–31.12.1994   
Estonian Environmental Research Centre, technician
 
 
Education
1999–2003   
PhD "Methods for Purification of Xylidine-Polluted Water"
1996–1998   
MSc
1990–1995   
engineer, environmental technology
 
 
Additional information
Diploma Work 1994-1995: Modelling of catalytic monolith reactors, Åbo Akademi University, Turku, Finland.Licentiate Thesis 1997-1998: Modelling of aldolization process, Åbo Akademi University, Turku, Finland.Doctoral Thesis 2000-2003: Methods for Purification of Xylidine-Polluted Water including The Development of Water Treatment.Simulation System on General Flowsheet Program, Joint-Venture project between Tallinn Technical University, Helsinki and Lappeenranta Universities of Technology (Finland). Experimental part was conducted in Finnish universities.Visitor researcher 2008 in Åbo Akademi University, Turku, Finland incl. Measurements of diffusion in ionic liquids, estimation of catalytic properties of activates oil shale ash, activation on oil shale ash in ionic liquids, preparation of palladium nanoparticles etc.
2011, Project EU40378 "New solutions for deicing winter roads"
Grant for short-term visit in Umeå University in July 2011, Swedish Institute, the Visby Program
2012, EU42578 prject Assessment of new product “EfferAqua” – purification tablets of drinking water efficiency and risk effects
2015 - Granulation of OSA from CFB boilers of Narva PP, synthesis of absorbent and use in waste water treatment, financed by Environmental Investment Centre
2021 - 2022 Development Grant EAG160, Scale up of producing clumping ash granules - enhancing value for cat litter from oil shale ash
2011-2014, project 3.2.0501. 10.0002, Basis for new application fields for solid wastes from oil shale combustion "Ash" (Supporting research and development in energy technologies)
2013-2014 VKG OIL Ltd. and VKG Energy LLC. general waste characterization. Contract work.
Project EU 32812 , 06.2010-15.12.2010 Center of Competence on oil shale research, Tallinn University of Technology
2014 Usage of fly ash from CFB boilers of Narva Power Plants as a substitute to cement - study on environmental friendliness and accordance to standard CEM II. Financed by Environmental Investment Centre foundation.
2014-2015 Follow-up environmental monitoring of OSAMAT /oil shale ash materials)-project. Client Eesti Energia Ltd.
2015 - Granulation of OSA from Narva Power Plant, synthesis of sorbent and use in wastewater treatment. Financed by Environmental Investment Centre foundation.
2016- Use of granulated OSA as a soil amendment - leachability study. Financed by Environmental Investment Centre foundation.
2016 Study of thirteen samples of animal bedding. Client Tapvei Ltd
2015 Leaching behavior of ash samples. Vlient TUT
2015: Leaching test of ash sample. Client TUT
2015: Leaching behavior of monoliths. Client VKG Ltd.
2017-2018, Purification of phenolic wastewater from oil shale processing plant by granulated oil shale ash - development of the process, Financed by the Environmental Investment Centre foundation.
2017-2018, Performing the analysis on environmental safety for waste and ash granules, Client Tallinn University of Technology
2017-2020, Expert opinion, compliance tests and mineralogical composition of bottom ash from waste to energy (WtE) unit at Iru power, Enefit Taastuvenergia OÜ & Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
2018 - Development of granulation process and recipe of fertilizer produced from filter cake of algae extract and storm emitted algae collected from shore, financed by University of Tartu
2018 - Auto ignition temperature test of Bioethanol Fire Gel, Biofire Ltd.
2018: Analysis of ash samples, Eesti Energia AS
2018 - Determination of Carbon Footprint of fertilizer samples, IMCS Eesti Ltd
2018 - Toll production of oil shale ash granules, Itoil Trade Ltd
2018 Eesti Energia AS, OSAMAT – post-project environmental monitoring
2018 - 2019 EIC, Use of granulated oil shale ash in organic agriculture
2019 Nelja Energia AS, Study on making plates from wood ash
2019 Biofite Ltd, Standard test for determining whether a material is a liquid or a solid according to ASTM D4359-90
2019 - 2020 Enefit Green AS, Furnace deposition analyses
2019 YIT Eesti AS, Road surface study of Port of Sillamäe
2020 Corestone Ltd, Mineral content analysis of ash for REACH
2020 Eesti Energia AS, Analysisi of Auvere ash
2019 - 2021 Mahekultuuride klaster, participation as a partner in the cluster
2019 - 2020 Recirculation of fermentated seweage sludge and oil shale ash - set up a pilot plant, EIC
2020, Study of oil shale ash granules - production of cat litter from CFB ash and tests, Eesti Energia AS
2020 Eesti Energia AS, OSAMAT – post-project environmental monitoring
2020 - 2021 Caramira Group OÜ and Eesti Energia AS, production of test portions of cat litter from oil shale CFB ash
2021 Nutriloop Ltd - test portions of granules from organic material

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
 
 
Additional information
PhDTallinn Technical University, 2003

Projects in progress

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2021
1.2.
2021
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
1.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.3.
2005
3.4.
2005
5.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.3.
2004
2.3.
2003
3.1.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
1.2.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
3.5.
2000
3.4.
1999
13.01.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 29 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUBIOSPINNO2 (EU No 19222)EL struktuurifondide projekt EU 19222 (BioSpinno2)01.01.200531.12.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut10 158,88 EUR
MUUKBFI,KF-26 (Leping 4649)Granuleeritud põlevkivi keevkihtkatlatuha kasutamine mullaparendajana - leostusuuring01.01.201631.01.2017Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut58 060,00 EUR
MUUKIK 13187Granuleeritud põlevkivituha kasutamine mahepõllumajanduses01.09.201831.12.2019Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut56 759,40 EUR
MUUEE_Kirso_2007KATAG-0076-42 Põlevkivituha keskkonnale ohutu ladustamise võimaluste ja meetodite ülevaade ning kriitiline hinnang, alapealkirjaga Tootmismahukad tuha kasutamise valdkonnad.19.06.200731.10.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut11 312,36 EUR
MUUNarva EJ_Kirso_2007Keskkonnamõjude realistlik hindamine energia tootmisel AS Narva Elektrijaamad15.05.200731.10.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut26 395,51 EUR
MUUKBFI,KF-34Keskkonnaohutuse analüüsi teostamine jäätmetele ja tuhagraanulitele02.01.201701.05.2018Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut2 140,44 EUR
MUUKBFI,KF-31 (tellimiskiri-KBFI.ddoc)Kolmeteistkümne katseloomade allapanu proovi uuring03.02.201625.04.2016Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut5 653,06 EUR
MUUKlasterMahetaimekasvatuse mulla seisundi hindamissüsteemi arendus 01.01.201931.12.2021Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut59 904,00 EUR
PRGPRG1427Mitteftalaatsete plastifikaatorite keskkonnamõjude uuring01.01.202231.12.2026Margit HeinlaanKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut237 875,00 EUR
MUUKBFI,KF-30 (Tellimiskiri)Monolitide leostuvuskäitumine21.02.201531.12.2015Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 632,62 EUR
MUUKBFI,KF-24 (Leping 3305)Narva Elektrijaama uute keevkihtkatelde lendtuha kasutamine tsemendi koostisosana - keskkonnaohutuse ja CEM II standardi nõuetele vastavuse uuring01.09.201430.01.2015Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut11 016,58 EUR
MUUKBFI,KF-25 (Leping 3809)Narva elektrijaamade keevkihtkatelde tuha granuleerimine, sorbendi süntees ja kasutamine heitvee puhastamisel01.01.201520.01.2016Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut49 206,88 EUR
MUUKBFI,KF-35Narva õlitehase fenoolse heitvee puhastamine granuleeritud põlevkivituhaga - protsessi väljatöötamine01.01.201703.06.2018Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut55 088,48 EUR
MUUTVL nr NJ-ULD-1/4331OSAMAT projekti pilootaladel keskkonnaseire teostamine05.05.202010.12.2020Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut9 200,00 EUR
MUUKBFI,KF-29 (Leping KKKSeire 20410527-28 Allkirj.ddoc)OSAMAT projekti pilootaladel keskkonnaseire teostamine10.06.201431.12.2015Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut33 456,00 EUR
EAGEAG160Paakuvate tuhagraanulite valmistusprotsessi arendus - põlevkivituhast kassiliivale lisaväärtuse andmine01.09.202131.08.2022Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut100 000,00 EUR
ETFETF 5130Prioriteetsete saasteainete mobiilsus Kirde-Eesti jäätmehoidlates01.01.200231.12.2004Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut21 410,40 EUR
SFSF0222597s03Prioriteetsete saasteainete olek ja jaotumine Eesti keskkonnas01.01.200331.12.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut225 863,76 EUR
MUUGSF_Kirso_2002 (EST 02/003)Projekt EST 02/003 Saksamaa Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Teadus- ja Haridusministeeriumi vahel. Täitjad KBFI ja GSF Ökoloogilise Keemia Instituut, Neuherberg (München), Saksamaa, Urbaniseerunud keskkonna õhu saastumine ja sell01.07.200230.06.2006Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut0,00 EUR
SFSF0690001s09Põlevkivi töötlemise tahkete jäätmete keskkonnasõbraliku kasutamise strateegia01.01.200931.12.2013Natalja IrhaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut379 234,78 EUR
MUU7-7/107/2019Põlevkivituha graanulite uuring - kassiliiva valmistamise CFB tuhast ja testid26.11.201931.12.2020Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut2 500,00 EUR
ETFETF6828Põlevkivitöötlemises tekkivate tahkete jäätmete taaskasutamise meetodite uurimine01.01.200631.12.2009Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut45 859,93 EUR
MUUKIK 15811Reoveesette kääritatud jäägi ja põlevkivituha ringlussevõtt - granuleerimise piloottehase ettevalmistamine.01.09.201931.01.2021Janek ReinikKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut122 455,00 EUR
TKTippkeskus (Analüütilise Spektromeetria tippkeskus)Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamise programm, 2.3. eraldi osa: Teaduse Tippkeskuste programm. Keskkonnakeemia.13.12.200131.12.2007Uuve KirsoKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut65 153,39 EUR
PRGPRG684Tehnoloogia-kriitiliste elementide tööstusliku kasutamise potentsiaalsed ökotoksikoloogilised mõjud01.01.202031.03.2021Irina BlinovaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut257 125,00 EUR